Клас акции
ISIN: LU0308882272
Ccy: USD
03/06/2020

up 0.1514 (1.76%)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD

Morningstar: Morningstar rating: 1 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход, като инвестира в дялови или свързани с дялово участие ценни книжа на компании по цял свят.

Инвестиционна политика

Най-малко две трети от активите на фонда (без парични средства) ще бъдат инвестирани в акции на компании по цял свят, които са избрани заради доходите и потенциала им за нарастване на капитала. Фондът няма пристрастие към конкретен отрасъл или размер компания. Фондът генерира доходи от два източника: дивиденти и парични средства, получени от продажбата на част от потенциалното нарастване на капитала на акциите, притежавани във фонда на постоянна база. Фондът може да инвестира директно в китайски B и H акции и може да инвестира до 10% от активите си в китайски A акции чрез Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Фондът може да инвестира в деривати с цел постигане на инвестиционната цел, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства на депозит. Стратегията обичайно ще води до по-ниски резултати спрямо подобен портфейл без деривати в периоди, когато цените на базовите акции се покачват, и до по-високи резултати, когато те се понижават.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/04/2020 )

Дневно представяне % ( 03/06/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A1 Acc
За месеца към днешна дата 5.59
1 месец 9.30
3 месеца -10.96
6 месеца -19.90
1 year -16.51
3 години -16.28
5 години -11.96

Месечно представяне % ( 30/04/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A1 Acc MSCI World TR Net
1 месец 5.91
3 месеца -24.80
6 месеца -24.78
За годината към днешна дата -29.00
1 year -26.21
3 години -20.81
5 години -17.60

Представяне на годишна база % ( 30/04/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A1 Acc MSCI World TR Net
2 year -16.71
3 години -7.46
4 години -2.60
5 години -3.79
Since launch -1.52 4.05

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A1 Acc MSCI World TR Net
1 year 13.74 27.67
2 year -12.19 -8.71
3 години 16.34 22.40
4 години 9.17 7.51
5 години -7.03 -0.87

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A1 Acc MSCI World TR Net
2020 -29.11 -10.39
2019 -4.85 4.08
2018 12.21 13.52
2017 11.87 14.77
2016 -7.28 -3.45

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаValue Team, Structured Fund Management
Общо размер на фонда (милиони) 1,422.73
Дата на стартиране на фонда13/07/2007
Дата на стартиране на клас акции13/07/2007
БенчмаркMSCI World TR Net
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.36 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0308882272
SEDOLB231NP9
BloombergSGENYA1 LX
CUSIPL8146H610
ReutersLU0308882272.LUF
Valoren3251824

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 1 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec