Клас акции
ISIN: LU0308882272
Ccy: USD
31/07/2020

down -0.0093 (-0.11%)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD

Morningstar: Morningstar rating: 1 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход, като инвестира в дялови или свързани с дялово участие ценни книжа на компании по цял свят.

Инвестиционна политика

Най-малко две трети от активите на фонда (без парични средства) ще бъдат инвестирани в акции на компании по цял свят, които са избрани заради доходите и потенциала им за нарастване на капитала. Фондът няма пристрастие към конкретен отрасъл или размер компания. Фондът генерира доходи от два източника: дивиденти и парични средства, получени от продажбата на част от потенциалното нарастване на капитала на акциите, притежавани във фонда на постоянна база. Фондът може да инвестира директно в китайски B и H акции и може да инвестира до 10% от активите си в китайски A акции чрез Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Фондът може да инвестира в деривати с цел постигане на инвестиционната цел, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства на депозит. Стратегията обичайно ще води до по-ниски резултати спрямо подобен портфейл без деривати в периоди, когато цените на базовите акции се покачват, и до по-високи резултати, когато те се понижават.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/05/2020 )

Дневно представяне % ( 31/07/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A1 Acc
За месеца към днешна дата 2.70
1 месец 2.70
3 месеца 6.27
6 месеца -20.08
1 year -19.28
3 години -18.90
5 години -11.01

Месечно представяне % ( 31/05/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A1 Acc MSCI World TR Net
1 месец 0.98
3 месеца -14.01
6 месеца -25.50
За годината към днешна дата -28.30
1 year -20.66
3 години -20.45
5 години -16.79

Представяне на годишна база % ( 31/05/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A1 Acc MSCI World TR Net
2 year -15.18
3 години -7.35
4 години -2.47
5 години -3.61
Since launch -1.43 4.40

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A1 Acc MSCI World TR Net
1 year 13.74 27.67
2 year -12.19 -8.71
3 години 16.34 22.40
4 години 9.17 7.51
5 години -7.03 -0.87

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A1 Acc MSCI World TR Net
2020 -29.11 -10.39
2019 -4.85 4.08
2018 12.21 13.52
2017 11.87 14.77
2016 -7.28 -3.45

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаValue Team, Structured Fund Management
Дата на стартиране на фонда13/07/2007
Дата на стартиране на клас акции13/07/2007
БенчмаркMSCI World TR Net
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.36 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0308882272
SEDOLB231NP9
BloombergSGENYA1 LX
CUSIPL8146H610
ReutersLU0308882272.LUF
Valoren3251824

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 1 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec