Клас акции
ISIN: LU0308882272
Ccy: USD
23/10/2020

up 0.1888 (2.12%)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD

Morningstar: Morningstar rating: 1 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход, като инвестира в дялови или свързани с дялово участие ценни книжа на компании по цял свят.

Инвестиционна политика

Най-малко две трети от активите на фонда (без парични средства) ще бъдат инвестирани в акции на компании по цял свят, които са избрани заради доходите и потенциала им за нарастване на капитала. Фондът няма пристрастие към конкретен отрасъл или размер компания. Фондът генерира доходи от два източника: дивиденти и парични средства, получени от продажбата на част от потенциалното нарастване на капитала на акциите, притежавани във фонда на постоянна база. Фондът може да инвестира директно в китайски B и H акции и може да инвестира до 10% от активите си в китайски A акции чрез Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Фондът може да инвестира в деривати с цел постигане на инвестиционната цел, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства на депозит. Стратегията обичайно ще води до по-ниски резултати спрямо подобен портфейл без деривати в периоди, когато цените на базовите акции се покачват, и до по-високи резултати, когато те се понижават.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаValue Team, Structured Fund Management
Дата на стартиране на фонда13/07/2007
Дата на стартиране на клас акции13/07/2007
БенчмаркMSCI World TR Net
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.36 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0308882272
SEDOLB231NP9
BloombergSGENYA1 LX
CUSIPL8146H610
ReutersLU0308882272.LUF
Valoren3251824

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 1 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec