Клас акции
ISIN: LU0694809004
Ccy: EUR
15/01/2021

up 0.0071 (0.06%)

Schroder ISF Global Bond EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в облигации.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в облигации с кредитен рейтинг, равен на инвестиционния или под него (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг), издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в целия свят в различни валути.
Фондът може да инвестира до 10% процента от активите си в условни конвертируеми облигации; и до 30% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигации без кредитен рейтинг). Фондът може също да инвестира до 40% от активите си в ценни книжа, обезпечени с активи, и ценни книжа, обезпечени с ипотека, издадени в световен мащаб с кредитен рейтинг, равен на или под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг). Базовите активи могат да включват вземания от кредитни карти, лични заеми, автозаеми, малки бизнес заеми, отдавания под наем, ипотеки на търговски обекти и ипотеки на жилищни имоти.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/09/2020 )

Дневно представяне % ( 15/01/2021 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Acc
За месеца към днешна дата -0.08
1 месец -0.18
3 месеца 0.28
6 месеца 1.89
1 year 2.18
3 години 4.20
5 години 6.66

Месечно представяне % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Acc Barclays Capital Global Aggregate Bond EUR Hedged
1 месец 0.61
3 месеца 1.30
6 месеца 7.47
За годината към днешна дата 1.71
1 year 0.76
3 години 3.04
5 години 6.09

Представяне на годишна база % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Acc Barclays Capital Global Aggregate Bond EUR Hedged
2 year 3.61
3 години 1.00
4 години 0.37
5 години 1.19
Since launch 3.45 4.00

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Acc Barclays Capital Global Aggregate Bond EUR Hedged
1 year 6.16
2 year -4.02
3 години 0.55
4 години 2.18
5 години -1.84

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Acc Barclays Capital Global Aggregate Bond EUR Hedged
2020 -2.40
2019 -0.96
2018 0.10
2017 0.24
2016 -1.29

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаGrainger,Jolly,Global Multi-Sector Team
Дата на стартиране на фонда03/06/1993
Дата на стартиране на клас акции02/11/2011
БенчмаркBarclays Capital Global Aggregate Bond EUR Hedged
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси1.50 %

1 До 2% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0694809004
SEDOLB6TJB40
BloombergSCGBDA1 LX
CUSIPL81461649
ReutersLU0694809004.LUF
Valoren14122171

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec