Клас акции
ISIN: LU0820944071
Ccy: EUR
29/01/2020

down -3.6638 (-2.24%)

Schroder ISF Asian Equity Yield EUR

Morningstar Analyst: Morningstar Analyst rating Сребърен

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на дохода и капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании от Азиатско-тихоокеанския регион (с изключение на Япония).

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании от Азиатско-тихоокеанския регион (с изключение на Япония).
Фондът инвестира в акции на компании в Азиатско-тихоокеанския регион (с изключение на Япония), които изплащат дивиденти сега, но също и запазват достатъчно парични средства, за да реинвестират обратно в компанията, за да се генерира бъдещ растеж.
Фондът може да инвестира директно в китайски B- и H-акции и може да инвестира по-малко от 30% от активите си в китайски A-акции чрез Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Фондът може да използва деривати с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/12/2019 )

Дневно представяне % ( 29/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Asian Equity Yield EUR A Acc
За месеца към днешна дата 0.91
1 месец -0.48
3 месеца 1.79
6 месеца 0.03
1 year 9.63
3 години 15.03
5 години 24.64

Месечно представяне % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Asian Equity Yield EUR A Acc MSCI AC Pacific ex Japan Net TR
1 месец 1.05 4.31
3 месеца 2.49 7.83
6 месеца 0.43 8.31
За годината към днешна дата 15.75 22.51
1 year 15.75 22.51
3 години 19.92 32.31
5 години 34.28 47.41

Представяне на годишна база % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Asian Equity Yield EUR A Acc MSCI AC Pacific ex Japan Net TR
2 year 2.61 4.88
3 години 6.24 9.77
4 години 7.39 10.00
5 години 6.07 8.06
Since launch 9.07 9.88

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Asian Equity Yield EUR A Acc MSCI AC Pacific ex Japan Net TR
1 year 15.75 22.51
2 year -9.04 -10.20
3 години 13.89 20.26
4 години 10.93 10.68
5 години 0.95 0.66

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Asian Equity Yield EUR A Acc MSCI AC Pacific ex Japan Net TR
2019 3.72 4.06
2018 4.03 3.87
2017 8.04 15.31
2016 17.12 18.36
2015 -0.79 -3.99

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаKing Fuei Lee
Общо размер на фонда (милиони) 1,172.13
Дата на стартиране на фонда11/06/2004
Дата на стартиране на клас акции12/09/2012
БенчмаркMSCI AC Pacific ex Japan Net TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.88 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0820944071
SEDOLB7ZCHJ7
BloombergSCHAYAE LX
CUSIPL81460351
ReutersLU0820944071.LUF
Valoren19330629

Рейтинги

Morningstar analystСребърен

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec