Клас акции
ISIN: LU0820944071
Ccy: EUR
28/09/2020

up 1.5445 (1.07%)

Schroder ISF Asian Equity Yield EUR

Morningstar Analyst: Morningstar Analyst rating Сребърен

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на дохода и капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании от Азиатско-тихоокеанския регион (с изключение на Япония).

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании от Азиатско-тихоокеанския регион (с изключение на Япония).
Фондът инвестира в акции на компании в Азиатско-тихоокеанския регион (с изключение на Япония), които изплащат дивиденти сега, но също и запазват достатъчно парични средства, за да реинвестират обратно в компанията, за да се генерира бъдещ растеж.
Фондът може да инвестира директно в китайски B- и H-акции и може да инвестира по-малко от 30% от активите си в китайски A-акции чрез Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Фондът може да използва деривати с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаKing Fuei Lee
Общо размер на фонда (милиони) 1,072.45
Дата на стартиране на фонда11/06/2004
Дата на стартиране на клас акции12/09/2012
БенчмаркMSCI AC Pacific ex Japan Net TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.88 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0820944071
SEDOLB7ZCHJ7
BloombergSCHAYAE LX
CUSIPL81460351
ReutersLU0820944071.LUF
Valoren19330629

Рейтинги

Morningstar analystСребърен

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec