Клас акции
ISIN: LU1900986727
Ccy: EUR
29/01/2020

up 0.1737 (0.20%)

Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доходност от USD 3 month LIBOR +5% годишно (бруто с такси) за тригодишни периоди, като инвестира в широк спектър от класове активи в цял свят. Няма гаранция, че целта ще бъде постигната, и капиталът Ви е изложен на риск.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира в дялови ценни книжа, облигации, издадени от правителства, държавни агенции, наднационални организации и дружества, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и активи и конвертируеми облигации. Фондът може да инвестира също и във валути и алтернативни класове активи, например недвижими имоти, инфраструктура и свързани със суровини прехвърлими ценни книжа. Фондът може да инвестира в горните класове активи директно или индиректно чрез инвестиционни фондове от отворен тип и деривати.
Фондът може да държи до 40% от активите си в инвестиционни фондове от отворен тип. Все пак, фондът се разраства и мениджърът очаква той да държи по-малко от 10% в инвестиционни фондове от отворен тип. Фондът може да инвестира в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг).
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/12/2019 )

Дневно представяне % ( 29/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата -0.17
1 месец -0.29
3 месеца 1.24
6 месеца 0.97
1 year 3.73
3 години 0.00
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
1 месец 0.94 -0.04
3 месеца 1.89 -0.11
6 месеца 1.51 -0.22
За годината към днешна дата 5.74 -0.40
1 year 5.74 -0.40
3 години 4.23 -1.13

Представяне на годишна база % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
2 year 0.17 -0.38
3 години 1.39 -0.38
Since launch 1.54 -0.38

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
1 year 5.74 -0.40
2 year -5.10 -0.37
3 години 3.88 -0.37

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
2019 -1.15 -0.38
2018 0.94 -0.37

Общ преглед

Клас на активаMulti-Asset
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаSimon Doyle
Общо размер на фонда (милиони) 211.68
Дата на стартиране на фонда07/12/2016
Дата на стартиране на клас акции14/11/2018
БенчмаркEUR LIBOR 3 Months
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.00 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1900986727
SEDOLBFLYFL1
BloombergSCGTAEA LX
CUSIPL8147M311
ReutersLU1900986727.LUF
Valoren44700295

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec