Клас акции
ISIN: LU1900986727
Ccy: EUR
06/04/2020

up 0.3420 (0.42%)

Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доходност от USD 3 month LIBOR +5% годишно (бруто с такси) за тригодишни периоди, като инвестира в широк спектър от класове активи в цял свят. Няма гаранция, че целта ще бъде постигната, и капиталът Ви е изложен на риск.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира в дялови ценни книжа, облигации, издадени от правителства, държавни агенции, наднационални организации и дружества, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и активи и конвертируеми облигации. Фондът може да инвестира също и във валути и алтернативни класове активи, например недвижими имоти, инфраструктура и свързани със суровини прехвърлими ценни книжа. Фондът може да инвестира в горните класове активи директно или индиректно чрез инвестиционни фондове от отворен тип и деривати.
Фондът може да държи до 40% от активите си в инвестиционни фондове от отворен тип. Все пак, фондът се разраства и мениджърът очаква той да държи по-малко от 10% в инвестиционни фондове от отворен тип. Фондът може да инвестира в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг).
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 29/02/2020 )

Дневно представяне % ( 06/04/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата -1.09
1 месец -7.26
3 месеца -9.07
6 месеца -7.05
1 year -7.47
3 години 0.00
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 29/02/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
1 месец -2.08 -0.03
3 месеца -1.64 -0.11
6 месеца -0.42 -0.22
За годината към днешна дата -2.55 -0.07
1 year -0.25 -0.41
3 години 0.85 -1.14

Представяне на годишна база % ( 29/02/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
2 year -1.47 -0.39
3 години 0.28 -0.38
Since launch 0.66 -0.38

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
1 year 5.74 -0.40
2 year -5.10 -0.37
3 години 3.88 -0.37

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
2019 -1.15 -0.38
2018 0.94 -0.37

Общ преглед

Клас на активаMulti-Asset
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаSimon Doyle
Общо размер на фонда (милиони) 196.41
Дата на стартиране на фонда07/12/2016
Дата на стартиране на клас акции14/11/2018
БенчмаркEUR LIBOR 3 Months
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.00 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1900986727
SEDOLBFLYFL1
BloombergSCGTAEA LX
CUSIPL8147M311
ReutersLU1900986727.LUF
Valoren44700295

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec