Клас акции
ISIN: LU1953148886
Ccy: USD
03/06/2020

up 0.4854 (0.41%)

Schroder ISF Global Credit Income USD

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход и нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от правителства и компании в целия свят. Фондът има за цел да смекчава загуби при пазари с падащи цени. Смекчаването на загуби не може да бъде гарантирано.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в облигации с кредитен рейтинг, равен на инвестиционния, и във високодоходни облигации, издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в цял свят, включително от държави от развиващите се пазари.
Фондът може да инвестира над 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг); до 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с активи и ипотеки; до 10% от активите си в конвертируеми облигации (включително условно конвертируеми); до 10% от активите си в инвестиционни фондове от отворен тип; а също и в инструменти на паричния пазар, както и да държи парични средства.
Мениджърът се стреми да смекчава загубите, като диверсифицира разпределението на активите на фонда извън зони на пазара, за които е определено, че са свързани с висок риск от значителна отрицателна възвръщаемост.
Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да поема къси позиции.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/04/2020 )

Дневно представяне % ( 03/06/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Credit Income USD A1 Acc
За месеца към днешна дата 0.78
1 месец 2.67
3 месеца -2.38
6 месеца -0.58
1 year 3.18
3 години 0.00
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 30/04/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Credit Income USD A1 Acc
1 месец 5.25
3 месеца -5.13
6 месеца -3.23
За годината към днешна дата -3.98
1 year 0.84
3 години 8.24

Представяне на годишна база % ( 30/04/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Credit Income USD A1 Acc
2 year 2.28
3 години 2.67
Since launch 3.64 4.96

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Credit Income USD A1 Acc
2020 -3.27
2019 3.00
2018 4.25

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаPatrick Vogel
Julien Houdain
Общо размер на фонда (милиони) 3,331.70
Дата на стартиране на фонда30/11/2016
Дата на стартиране на клас акции13/03/2019
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %

1 До 2% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1953148886
SEDOLBHZQ090
BloombergSCGCIA1 LX
CUSIPL8146M106
ReutersLU1953148886.LUF
Valoren46620785

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec