Клас акции
ISIN: LU2016064201
Ccy: EUR
15/01/2021

down -2.0358 (-0.93%)

Schroder ISF Global Energy Transition EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят, за които мениджърът счита, че са свързани с глобалното преминаване към нисковъглеродни източници на енергия.

Инвестиционна политика

Фондът може да инвестира най-малко две трети от своите активи в концентриран диапазон от дялови ценни книжа на компании в целия свят, за които мениджърът счита, че са свързани с глобалното преминаване към нисковъглеродни източници на енергия, например производство, дистрибуция, съхранение, транспортиране на нисковъглеродна енергия и свързани вериги за доставка, доставчици на материали и технологични компании.
Фондът обикновено държи по-малко от 60 компании.
Фондът се управлява с отчитане на съществени екологични, социални и управленски фактори. Това означава, че проблеми, като изменение на климата, екологични показатели, стандарти на труда или състава на борда, които могат да окажат влияние върху стойността на дадена компания, се вземат предвид при оценката на компаниите.
Фондът може да използва деривати с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаАкции - стоки/ресурси
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаMark Lacey, Felix Odey
Alex Monk
Дата на стартиране на фонда10/07/2019
Дата на стартиране на клас акции10/07/2019
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU2016064201
SEDOLBK4Q4D4
BloombergSGETAEH LX
CUSIPL8146M486
ReutersLU2016064201.LUF
Valoren48843314

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec