Клас акции
ISIN: LU1514167136
Ccy: USD
24/01/2020

up 0.0767 (0.07%)

Schroder ISF Global Credit Income USD

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход и нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от правителства и компании в целия свят. Фондът има за цел да смекчава загуби при пазари с падащи цени. Смекчаването на загуби не може да бъде гарантирано.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в облигации с кредитен рейтинг, равен на инвестиционния, и във високодоходни облигации, издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в цял свят, включително от държави от развиващите се пазари.
Фондът може да инвестира над 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг); до 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с активи и ипотеки; до 10% от активите си в конвертируеми облигации (включително условно конвертируеми); до 10% от активите си в инвестиционни фондове от отворен тип; а също и в инструменти на паричния пазар, както и да държи парични средства.
Мениджърът се стреми да смекчава загубите, като диверсифицира разпределението на активите на фонда извън зони на пазара, за които е определено, че са свързани с висок риск от значителна отрицателна възвръщаемост.
Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да поема къси позиции.

Правила за разпределение

Този клас акции разпределя доход всеки месец при фиксирана лихва от 5% годишно от стойността на акция. Политиката на разпределение се преразглежда.

История на представянето ( 30/09/2019 )

Дневно представяне % ( 24/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
За месеца към днешна дата 1.05
1 месец 1.06
3 месеца 2.21
6 месеца 2.96
1 year 10.81
3 години 18.21
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
1 месец -0.05
3 месеца 1.93
6 месеца 5.02
За годината към днешна дата 9.79
1 year 8.11

Представяне на годишна база % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
2 year 4.56
Since launch 5.93 6.24

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
1 year -1.64
2 year 7.83

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
2019 8.11
2018 1.13

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA
Distribution TypeDis
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаPatrick Vogel
Team
Дата на стартиране на фонда30/11/2016
Дата на стартиране на клас акции30/11/2016
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.54 %

1 До 3% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1514167136
SEDOLBD24GB3
BloombergSCGCAIU LX
CUSIPL81465665
ReutersLU1514167136.LUF
Valoren34540224

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Честота на разпределениеМесечно
Край на фискалната година31 Dec