Perspective

От въглища до водород: стар вид транспорт, който отново е модерен.


В началото на двайсети век железниците са били мръсна дейност, включваща горене на въглища, и в конкуренция с други видове транспорт по отношение на скорост, цена и лукс. Замърсяването не е било фактор.

Френският производител на влакове Alstom е произвеждал парни двигатели през 20-те години на XX в., като впоследствие ги е заменил с дизелови. Тъй като пътуването с влак е срещало все по-сериозна конкуренция от автомобилите и евтините въздушни превози, Alstom диверсифицират производството в областта на енергетиката и корабостроенето.

Днес влаковете се възраждат. Пътниците оценяват тяхното удобство и скорост. Този отрасъл обещава да бъде по-печеливш. Но това е само половината от историята.

Николет Макдоналд-Браун, ръководител на Европейски смесени акции, обяснява: „Alstom е компания, която е променила идеологията си. През 2015 г. тя продава изпитващия проблеми енергиен бизнес и се фокусира върху железопътния. Днес тя изглежда решена да се възползва от плановете да популяризира железопътния транспорт като устойчив и безопасен. Този положителен ефект има два аспекта. Единият е, че влаковата технология става далеч по-чиста и по-ефективна. Но другата страна на историята е, че повече хора и повече товари се движат с железниците, вместо да използват по-замърсяващи и по-скъпи алтернативни видове транспорт.“

Като цяло търсенето на превоз за хора и стоки в глобален план се очаква да расте рязко в следващите десетилетия. Пътуването с влак ще спечели от това. А жп линиите се полагат с главоломна скорост, за да отговорят на това търсене. В Китай за десет години са построени повече високоскоростни линии, отколкото съществуват в цяла Западна Европа.  Нови трасета се полагат също в Африка и в САЩ.
Николет казва: „Железопътният транспорт има най-ниския въглероден отпечатък от всички основни видове транспорт – едва една осма от въздушния и една трета от сухопътния. И докато правителствата и компаниите изпълняват своите цели за намаляване на емисиите, железниците трябва да спечелят от това.“

Тя продължава: „Изненадващо дори авиокомпаниите насърчават клиентите да прехвърлят част от своите пътувания към железопътния транспорт. KLM например обявява през 2019 г., че иска да поощри пътниците да ‘вземат отговорни решения за летенето’“.

Технологиите също напредват. Alstom е разработила влакове, захранвани с водород, които отделят само вода. Те вече се движат в Германия и в други страни.

„Coradia iLint на Alstom – първият влак на водород в света – може да измине 600 мили с един резервоар,“ споделя Николет. „Изправени пред криза с климата, нуждата от декарбонизация в транспорта бързо нараства. Alstom се намира в добра позиция да извлече финансови ползи с увеличаването на тези тенденции. Околната среда също ще печели от това.“