Perspective

Този бизнес беше създаден на основата на потреблението на енергия. Сега главният му фокус е пестенето на енергия.


Преди век най-големите производители на електрически крушки се събират и решават, че техните крушки траят твърде дълго. Колкото по-дълго издържат крушките, толкова по-малко ще се продават. Заедно те се споразумяват да правят крушки, които изгарят по-бързо.

През 20-те години на XX в. добрият бизнес е бил този, който продава повече продукти. Потреблението на енергия и опасните отпадъци не са притеснявали инвеститорите или потребителите.

Една от онези компании, Philips, съществува и днес, но под името Signify. Но през 20-те години на XXI в. тя е много различен бизнес – работещ в свят с много различни приоритети.

Сайда Егерстед, ръководител на Устойчиво кредитиране в Schroders, обяснява: „Когато мисля как да инвестирам парите на клиентите, искам да видя бизнес, който е силен и здрав и може да изпълнява финансовите си обещания. Но искам да виждам и повече от това. Трябва да съм сигурна, че дейността на компанията допринася за решаването на някои от световните проблеми. Характеристиките на устойчивостта – дългосрочни ползи за обществото – са ключов фактор при инвестирането.“

Някои от тези критични проблеми са свързани с енергията и отпадъците. Signify, като най-големият производител на осветителни тела, е водещ в LED технологиите, където все още може да се постигне огромно намаление в потреблението на енергия.

Правителството на САЩ е изчислило, че широката употреба на LED осветление би могла да спести еквивалента на годишното производство на 44 електроцентрали до 2027 г. Това се основава на факта, че LED крушките използват 75% по-малко енергия и траят 25 пъти по-дълго от крушките с нажежаема жичка.

Изчислено е, че в Европа преминаването към LED осветление за бизнеса би спестило 100 милиона тона въглеродни емисии годишно – еквивалента на ползите, генерирани от 130 милиона акра гори.

Signify работи също за развитието на нови приложения, включително интелигентно фермерство, където интелигентно осветление се настройва към изискванията на видовете растения, и стерилизация чрез УВ осветление. Предаването на широколентови данни чрез светлинни вълни е друга перспективна технология.

Сайда продължава: „Не става въпрос само за продуктите или иновативните технологии. Много печеливши компании произвеждат продукти, които водят до положителен ефект за околната среда и за други сфери, но аз не бих ги подкрепила с парите на клиентите. Трябва да видя доказателство за ангажимента на компанията по отношение на нейното управление. Каква е културата? Каква е амбицията? Мениджърите могат да говорят за цели за устойчивост, но къде са доказателствата в начина на работа?“

Като бизнес Signify постига въглеродна неутралност през 2020 г. Цялата енергия, която ползва, идва от възобновяеми източници. Над 80% от приходите ѝ идват от устойчиви продукти, а 90% от производствените отпадъци се рециклират. Все повече от нейните изделия за осветление се изработват на 3D принтери от рециклирани материали.

„Ние наблюдаваме компанията, говорим с нея, държим я отговорна – не само за финансовите резултати, но и за всички други аспекти от нейната работа като въглеродната неутралност“, казва Сайда. „Когато клиентите ни се доверяват да използваме парите им по най-добрия начин, те искат именно това от нас.“