Fontos tájékoztatás

Fontos információk
Az 1995-ben alapított Schroder Investment Management (Europe) S.A. központi támogatást nyújt a Schroders európai befektetésialap-üzletágának. 
A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeni teljesítményt. A befektetések és az ezekből származó jövedelem értéke növekedhet és csökkenhet is, ezért előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza a teljes befektetett összeget. A múltbeli teljesítmény itt bemutatott adatai nem tekinthetők a jövőbeli teljesítmény előrejelzésének. A devizaárfolyamok változhatnak, ennek következtében a nemzetközi befektetések értéke nő vagy csökken. Az adómértékek és az adókedvezmények változhatnak. A hivatkozott adókedvezmények a jelenleg igénybe vehető kedvezményeket jelentik, amelyek értéke az adott befektető körülményeitől függ. A feltörekvő piacokon végzett befektetések magas kockázattal járnak. Az itt említett al-alapokba történő befektetéseket kizárólag a megfelelő tájékoztatók áttanulmányozása után javasoljuk. A tájékoztatónkban szereplő információk nem részei semmilyen szerződésnek, illetve nem használhatók szerződéskötési célokra. 
A weboldalon szereplő információk nem tekinthetők jegyzési felhívásnak. A jegyzések elfogadása és a befektetési jegyek kibocsátása az alap aktuális tájékoztatója és a legutóbbi auditált éves jelentés alapján történik. Az egyes alapok tájékoztatói és a legutóbbi auditált éves jelentés a Schroder Investment Management (Europe) S.A.-nál, illetve az Önhöz legközelebbi Schroders kirendeltségben szerezhetők be. 
A Schroder Investment Management (Europe) S.A. működését az 1993. április 5-i luxemburgi törvény (pénzügyi szektor) szabályozza, illetve működése a 2002. december 20-i luxemburgi törvény hatálya alá tartozik.

 

Garancia kizárása, illetve a felelősség korlátozása
A Schroder Investment Management (Europe) S.A véleménye szerint azt itt megadott információk pontosak a közlés napján, de nem vállal garanciát azok pontosságáért. A Schroder Investment Management (Europe) S.A és annak kapcsolt vállalkozásai, illetve a Schroder Investment Management (Europe) S.A és kapcsolt vállalkozásainak igazgatói és alkalmazottai semmiféle felelősséget nem vállalnak harmadik felek hibáiért vagy mulasztásaiért. 
Amennyiben a jelen Szerződéses Feltételek bármelyike végrehajthatatlannak bizonyulna, a többi szerződéses feltétel és kikötés változatlan hatállyal fennmarad, a végrehajthatatlan feltételt, illetve kikötést pedig egy olyan végrehajtható feltétellel, illetve kikötéssel kell felváltani, amely a lehető legközelebb áll a végrehajthatatlan feltétel, illetve kikötés mögött álló ügyleti szándékhoz. 
A Schroder Investment Management (Europe) S.A a jelen szerződéses feltételeket bármikor jogosult, külön értesítés nélkül, azonnali hatállyal módosítani.

Adatvédelem
A Schroder Investment Management (Europe) S.A.-nak az Ön által ezen a honlapon megadott személyes adatok titkossága ugyanannyira fontos, mint Önnek. Amikor ellátogat erre az oldalra, az egyetlen kötelezően megadandó személyes információ az az ország, ahol állandó lakhelye található; további információk megadása az Ön személyes döntésén múlik. Webszerverünk nem rögzíti sem az Ön domainnevét, sem e-mail címét, kizárólag azt az országot, amelyet Ön lakhelyeként megjelölt. 
A Schroders honlapja "sütiket" használ, hogy a honlap bizonyos oldalairól információkat gyűjtsön a felhasználókra vonatkozóan. A "süti" kis szöveges fájl, amelyet a webalapú böngésző a felhasználó számítógépének merevlemezén tárol. Azokat az információkat tartalmazza, amelyeket a webszerver küldött egy olyan honlapról, amelyet a felhasználó meglátogatott. A süti azonosítja a felhasználókat és információkat tárolhat róluk, illetve arról, hogyan használják a honlapot. A Schroders arra használja a sütiket, hogy figyelemmel kísérje a felhasználók tevékenységét és tárolja a felhasználó nevét és jelszavát, hogy a felhasználó a védett weboldalak egy részére be tudjon jelentkezni. A sütikből nyert információk révén a Schroders meg tudja állapítani, a honlap mely részei érdekesebbek, így tökéletesíteni tudjuk honlapjaink és a felhasználók számára nyújtott információk minőségét. A Schroders által a felhasználó nevének és jelszavának tárolására használt sütik titkosítottak és nem olvashatók. A felhasználó dönthet úgy, hogy a sütifunkció kikapcsolásával ezt a funkciót nem fogadja el, ezzel azonban bizonyos honlapok "felhasználói élménye" csökkenhet, illetve néhány honlapunk elérhetetlenné válhat.

Linkek használata
A honlap tartalmazhat harmadik felek honlapjaira mutató linkeket. Harmadik felek honlapjai uygancsak tartalmazhatnak erre a honlapra mutató linkeket. A Schroder Investment Management (Europe) S.A nem vizsgálta meg harmadik felek azon honlapjait, amelyek a saját honlapjára mutatnak, sem azokat, amelyeknek linkjeit saját honlapja tartalmazza. Nem vállal felelősséget azokért a tartalmakért, amelyek - közvetve vagy közvetlenül - harmadik fél honlapján találhatók, illetve nem fogalmaz meg sem ajánlást, sem támogatást azokra a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek ezeknek a harmadik feleknek a honlapjain jelennek meg. Ha valamely harmadik fél honlapjára vagy weboldalára mutató linkeket követ, ezt a saját kockázatára teszi. 
A honlap és az ott található információk és egyéb anyagok nem szólnak olyan személyeknek, illetve nem olyan természetes vagy jogi személyek általi felhasználásra, nem olyan természetes vagy jogi személyek körében történő terjesztésre alakították ki őket, akik vagy amelyek olyan joghatóság állampolgárai vagy lakói, illetve olyan joghatóság területén vannak bejegyezve vagy tartják fenn székhelyüket, ahol ezeknek az információknak vagy más anyagoknak a terjesztése, közzététele, elérhetővé tétele, illetve használata a helyi törvényekbe vagy jogszabályokba ütközik vagy ahol a Schroder Investment Management (Europe) S.A megsértené az adott jogszolgáltatási terület valamilyen regisztrációs vagy engedélyezési előírását.Elektronikus postai funkció 
Az a lehetőség, hogy e-mailben kommunikálhat a Schroder Investment Management (Europe) S.A-val, kizárólag kényelmi szolgáltatás, amelyet a Schroder Investment Management (Europe) S.A. biztosít Önnek. El kell fogadnia azokat a korlátokat, amelyek az internetes elektronikus levelezést jellemzik a kézbesítés megbízhatósága, kézbesítési idő és biztonság tekintetében, és tudomásul kell vennie, hogy a Schroder Investment Management (Europe) S.A nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy károkért, amelyek abban nyilvánulhatnak meg, hogy kérését esetleg nem fogadják el, nem erősítik meg vagy nem dolgozzák fel, mivel e-mail üzenetei egy harmadik félhez kerültek. A fent jelzett bizonytalanságok miatt, kérjük, ne küldjön érzékeny információkat e-mailben, mivel az elektronikus levelezés biztonsága nem garantálható. Ha mégis megteszi, azt kizárólag a saját kockázatára teszi.

Szellemitulajdon-jogok
A honlapon található információk és anyagok szerzői jogi védelem alá esnek, tulajdonosai a Schroder Investment Management (Europe) S.A, illetve annak kapcsolt vállalkozásai vagy harmadik felek. Ezeket az információkat és anyagokat Ön kizárólag személyes, nem üzleti, célokra jelenítheti meg és nyomtathatja ki, azzal a feltétellel, hogy nem távolítja el a szerzői jogokra vonatkozó és egyéb közleményeket. Ön vállalja, hogy a honlapon található információkat nem továbbítja, nem sokszorosítja és nem értékesíti, semmilyen formában és semmiféle eszközzel, a Schroder Investment Management (Europe) S.A kifejezett előzetes írásos engedélye nélkül.

Irányadó jog és joghatóság
Amikor megjeleníti, meglátogatja, illetve használja ezt a honlapot, illetve a jelen szerződéses feltételekre vonatkozóan, arra értelmezés és alkalmazás szempontjából Luxemburg joga az irányadó jog. Luxemburg bíróságai rendelkeznek kizárólagos illetékességgel minden, a fentiekkel kapcsolatos jogvitában, ami azonban nem érinti a Schroder Investment Management (Europe) S.A azon jogát, hogy más jogszolgáltatási terület bíróságától kérje a jogvita eldöntését, bármilyen irányadó jog alapján.

Az MSCI felelősségének kizárása:
Forrás: MSCI 
Az MSCI-től és más adatszolgáltatóktól származó, a jelen webhelyen elérhető jelentésekben foglalt információk kizárólag belső használatára szolgálnak, azok semmilyen formában nem sokszorosíthatók és nem terjeszthetők, és azokat pénzügyi eszközök, termékek, illetve indexek előállítására nem szabad felhasználni. Az MSCI és más adatszolgáltatók az információkat a rendelkezésre álló formában biztosítják, az információk bármilyen jellegű felhasználásával kapcsolatosan minden kockázatot a felhasználók viselnek. Az MSCI, annak kapcsolt vállalkozásai és az MSCI információk összeállításában vagy létrehozásában résztvevő vagy érintett minden más személy (együttesen: az "MSCI Felek"), valamint a többi adatszolgáltató az adatokért való minden felelősséget kifejezetten elutasít (korlátozás nélkül ideértve az eredetiségre, a pontosságra, a teljességre, az időszerűségre, a szerzői jogok meg nem sértésére, a forgalmazhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat is). A fentiek korlátozása nélkül, sem az MSCI Felek, sem más adatszolgáltatók nem vállalnak semmilyen felelősséget közvetlen, burkolt, különleges, eseti, büntető jellegű, vagy közvetett kártérítésért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt haszonért járó kártérítést is). 
Kérjük, hogy weboldalunk további részeinek a felkeresése előtt feltétlenül olvassa el a fontos jogi információkat.
Minden jog minden országban.

FTSE
Az FTSE International Limited ("FTSE") © FTSE 2012. "FTSE®" a London Stock Exchange Plc. és a The Financial Times Limited védjegye, és azt az FTSE International Limited engedéllyel használja. Az FTSE indexek és / vagy FTSE minősítések valamennyi joga az FTSE-t és / vagy az engedély tulajdonosait illeti. Sem az FTSE sem az engedély tulajdonosai nem vállalnak felelősséget az FTSE indexek és / vagy FTSE minősítések, vagy az alapul szolgáló adatok hibáiért vagy hiányosságaiért. Az FTSE adatok további terjesztése az FTSE kifejezett írásos hozzájárulása nélkül nem engedélyezett.