/hu/sysglobalassets/global-assets/capabilities/private20assets20white.svg

Magánrészvény

A nagyobb növekedést biztosító vállalatok megcsapolása

A tőke munkára fogása

A magánrészvényekbe történő befektetéssel a tőzsdén jegyzettnél sokkal több cég kerülhet a látókörünkbe. Számos feltörekvő és növekedés-orientált vállalat csak magánrészvényeken keresztül érhető el, köszönhetően a nyilvános jegyzés magas költségének.

A magántőkével kapcsolatos befektetési stratégiák általában az alábbiak szerint vannak felosztva:

Kivásárlási stratégiák

Egy meglévő cég tulajdonosi szerkezetében végrehajtott módosítás a vezetőségben kívánt változtatások, új stratégiai irány, valamint a tőkestruktúra módosításának elősegítése illetve a működési eredmény javítása érdekében.

Kockázati stratégiák

Pénz és tőke biztosítása olyan start-upok illetve a fejlődés korai stádiumában lévő olyan cégek számára, akik most kezdik forgalmazni termékeiket és szolgáltatásaikat.

Növekedési stratégiák

Olyan vállalatokba történő befektetés, amelyek már régebb óta forgalmazzák termékeiket és szolgáltatásaikat, tejes potenciáljuk eléréséhez azonban magas szintű befektetésekre van szükségük.

Talpraállítási stratégiák

Működési nehézségekkel küzdő vállalatokba történő befektetés, melynek célja a vezetőséget, a vállalati struktúrát vagy a műveleteket érintő, a jövedelmezőség biztosítása érdekében tett jelentős módosítások.

A magántőke esete

A magántőke-befektetések olyan vonzó hozamot biztosítanak, amelyek csak kismértékben kapcsolódnak a jelentős részvénypiacokhoz.

A magántőke-befektetések lehetséges előnyei többek közt:

  • A magántulajdon nagyobb ráhatást biztosít a vezetőségre és a vállalat stratégiai irányára, biztosítva ezzel a befektetői célkitűzések elérését.
  • A befektetés hosszú távú jellege lehetővé teszi a befektetők és a vezetőség érdekeinek jobb összehangolását, jobb eredményt biztosítva ezzel.
  • Megnövelt beruházási megtérülés lehetősége hosszú távon, a kevésbé likvid eszközökbe történő befektetésért cserébe.

A Schroders által kínált, magántulajdonú eszközökre vonatkozó további lehetőségek

Kockázati figyelmeztetés
A korábbi teljesítmény nem szolgál a jövőbeni teljesítmény előrejelzéseként, és előfordulhat, hogy nem ismétlődik meg.
A befektetések értéke és a belőlük származó jövedelem növekedhet, de csökkenhet is, a befektetők pedig nem feltétlenül kapják vissza a teljes befektetett összeget. A devizaárfolyam-változások a nemzetközi befektetések értékének a növekedését vagy csökkenését eredményezhetik.
Az alternatív alapok változékonyabbak lehetnek, mint a részvények és kötvények, éppen azért nagyobb kihívást jelenthet egy-egy befektetés rövid távú készpénzesítése. A magántulajdonú eszközök a nyilvánosan jegyzett értékpapíroknál kisebb likviditást biztosítanak. Ne feledje: ez nem a kockázatok teljes listája, hanem csak néhány kockázat áttekintése.

Kapcsolat

A Schroders egy világszintű eszközkezelő 38 lokációval, felölelve Európát, Észak- és Dél-Amerikát, Ázsiát és a Közel-Keletet.
Helyszínek világszerte

További kérdéseit tegye fel az online kapcsolatfelvételi űrlapon.

Kapcsolatfelvételi űrlap