De gevolgen van de digitale revolutie voor het klimaat

De digitale transformatie van de economie is een wereldwijd verschijnsel. De helft van de wereldbevolking is inmiddels aangesloten op het internet, hoewel bevolking geen beperkende factor voor de groei meer is nu de fysieke wereld steeds verder digitaliseert door de verspreiding van "connected devices"1.  TV's, apparaten en gebouwen zijn in toenemende mate met elkaar verbonden. Technologisch adviesbureau Gartner schat dat er in 2017 8,4 miljard verbonden apparaten waren, een aantal dat tegen 2020 naar verwachting zal zijn gestegen tot meer dan 20 miljard. Daarnaast draagt het toenemende gebruik van media-streaming en de opkomst van cryptovaluta's bij aan de almaar groeiende vraag naar rekenkracht. 

Wat betekent deze mega-trend voor de CO2-uitstoot?

Er zijn argumenten om te veronderstellen dat informatie die via het "Internet of Things" wordt verzameld, tot een efficiënter energiegebruik kan leiden. In de industrie kunnen productiviteit en kwaliteit worden verbeterd. "Slimmere" gebouwen en steden kunnen informatie uit duizenden sensoren verzamelen en die benutten om zuiniger met energie om te gaan.

Feit is echter ook dat de digitale economie een gigantische vraag naar rekenkracht schept, en dat de stroomvoorziening en koeling van al die servers enorme hoeveelheden energie vergen. Geschat wordt dat de energievraag van Bitcoin ongeveer overeenkomt met 20 megaton CO22, ofwel 1 miljoen trans-Atlantische vluchten. En de CO2-voetafdruk van het lied "Despacito", dat bijna 5 miljoen keer op Youtube is afgespeeld, is theoretisch vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 100.000 taxi's3. In totaal is de digitale economie verantwoordelijk voor ongeveer 7% van het wereldwijde stroomverbruik en dat zal in 2020 zijn gestegen naar 12%4.

Het goede nieuws is dat niet alleen de hoeveelheid data toeneemt, maar dat ook bedrijven hun duurzaamheidsambities snel verhogen. Inmiddels hebben 145 bedrijven beloofd zich in te zetten om 100% van hun wereldwijd elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen5, wat ook gevolgen heeft voor hun vraag naar rekenkracht. Deze bedrijven zullen geneigd zijn hun databeheer uit te besteden aan energiezuinige leveranciers van rekenkracht, zoals de cloud of colocatie-datacenters met meerdere huurders. Providers die hun datacenters op hernieuwbare energie laten werken, zullen de beste kans hebben om van deze trend te profiteren.


1. http://www.emarketer.com/Chart/Internet-Users-Penetration-Worldwide-2016-2021-billions-of-population-change/206259

2. https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/17/bitcoin-electricity-usage-huge-climate-cryptocurrency 

3. https://www.ft.com/content/779c1102-2d2b-11e8-97ec-4bd3494d5f14 

4. https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/nov/26/trouble-with-bitcoin-big-data-huge-energy-bill 

5. http://there100.org/re100 

Belangrijke informatie: De meningen en standpunten in dit document zijn die van het Schroders Global Climate Change Team, en zij vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders. Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar. Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A. Belgium Branch, Sint-Michielslaan 47, 1040 Brussel, België. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.