In focus

Global Investor Study

"Generatie X hecht meer belang aan duurzaamheid dan millennium-generatie"


David Brett

David Brett

Investment Writer

Mensen van generatie X – de leeftijdsgroep van 38 tot en met 50 jaar – zijn sterker gemotiveerd om duurzaam te beleggen dan millennials.

Volgens een nieuw onderzoek houdt 61% van generatie X altijd rekening met duurzaamheidsfactoren bij de selectie van een beleggingsproduct, tegen 59% van de millennials, de groep van 18 tot en met 37 jaar.

Van de babyboomers (51 - 70 jaar) verklaarde de helft (50%) altijd rekening te houden met duurzaamheidsfactoren, en van de stille generatie (71 jaar en ouder) 40%. Het gemiddelde voor alle beleggers was 57%.

Dit is een van de uitkomsten van de Global Investor Study (GIS) 2019 van Schroders, een enquête waarin meer dan 25.000 beleggers uit 32 regio's werden ondervraagd. Dit wijst erop dat de meeste beleggers rekening houden met duurzaamheidsfactoren, aangevoerd door generatie X.

Kunnen mijn beleggingen verschil maken?

De meerderheid van de beleggers geeft aan dat ze denken dat hun individuele beleggingen rechtstreeks kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld.

Ook hier wordt de ranglijst aangevoerd door generatie X. Bijna twee derde van hen (64%) denkt dat hun beleggingen rechtstreeks kunnen bijdragen, tegen 60% van de millennials. Bij de babyboomers was dit 57% en bij de stille generatie de helft (50%). Het gemiddelde voor alle beleggers was 60%

Veel respondenten vonden ook dat alle beleggingsfondsen rekening moeten houden met duurzaamheidsfactoren (vaak aangeduid met ESG – environmental, social and governance, ofwel: milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur), niet alleen de fondsen die specifiek als "duurzaam" worden aangemerkt.

Bijna twee derde van generatie X (65%) is het eens met de stelling dat alle beleggingsfondsen rekening moeten houden met duurzaamheidsfactoren, tegen 60% van de millennials.

Verrassend is misschien dat babyboomers (62%) dit belangrijker vonden dan millennials. Bij de stille generatie was het 56%. Het gemiddelde was 61%.

Generatie X het sterkst gemotiveerd duurzaam te beleggen

CS1778_T2_Article1_BENL.jpg

Uit het onderzoek blijkt ook dat generatie X zich zorgen maakt over de klimaatverandering. Meer dan twee derde (67%) van hen denkt dat de klimaatverandering effect op hun beleggingen heeft of zal hebben. Dat is meer dan bij de millennials (64%), babyboomers (58%) en de stille generatie (51%). Het gemiddelde voor alle beleggers is 63%.

Waarom springt generatie X eruit?

Jessica Ground, Global Head of Stewardship bij Schroders, licht toe: "De noodkreet van de jongere generaties over het klimaat in het afgelopen jaar kan niemand zijn ontgaan. De 16-jarige scholiere Greta Thunberg ging namens generatie Y voorop in de strijd en kreeg met haar protestacties wereldwijd publiciteit.

Mensen denken vaak dat de jongere generaties altijd het meest gemotiveerd zijn om duurzaam te beleggen.

Uit ons onderzoek blijkt iets anders. Het is juist generatie X die zich het meest bezorgd toont.

Dat komt misschien door de publiciteit rond Greta en anderen, die juist de ouders van die generatie aanspreekt. Wat de reden ook is, er is een grote groep veertigers die hard sparen voor hun toekomst en hun pensioen. Vermogensbeheerders die voor deze mensen beleggen, moeten rekening houden met wat zij belangrijk vinden en zorgen dat hun geld wordt belegd zoals zij willen."

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 4 april en 7 mei 2019 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 25.743 mensen uit 32 regio's verspreid over de hele wereld. "Beleggers" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste tien jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht; Deze personen vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.