Markets

Hoe beleg je in de wereldwijde energietransitie?

De komende 30 jaar zal de wereld overgaan van een energiesysteem dat is gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een systeem waarin hernieuwbare elektriciteit de hoofdrol speelt. Wij onderzoeken de beleggingskansen.

30/09/2019

Een energietransitie is een structurele langetermijntransformatie van de manier waarop energie wordt geproduceerd, gedistribueerd en gebruikt. Deze is het gevolg van nieuwe technologieën, financiële voordelen en veranderende maatschappelijke trends.

In de negentiende eeuw bijvoorbeeld werd energie opgewekt door hout te verbranden; vervolgens leidde de overstap naar steenkool tot ingrijpende veranderingen in het vooroorlogse industriële tijdperk. Deze nieuwe methode van energieopwekking versnelde de doorbraak van het spoor en gaf de aanzet tot een golf van economische ontwikkeling.

De volgende verschuiving kwam aan het begin van de twintigste eeuw op gang met de ontdekking van aardolie. Deze transitie had niet alleen gevolgen voor het energiesysteem, maar ook voor de opkomst van de auto met alle gevolgen van dien voor het dagelijks leven.

En nu staan we aan het begin van de derde energietransitie, van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen. Deze zal extra vaart krijgen als overheden, consumenten en investeerders beseffen dat de overstap naar duurzamere energie niet alleen noodzakelijk is om de klimaatverandering te bestrijden, maar ook financieel verstandig is.

Om deze transitie tot stand te brengen zullen forse investeringen nodig zijn. Geschat wordt dat er tot 2050 USD 120 biljoen zal moeten worden geïnvesteerd. De hele waardeketen voor de opwekking, opslag, distributie en het gebruik van energie moet radicaal op de schop.

Hierdoor zullen unieke beleggingskansen in allerlei bedrijfstakken en sectoren ontstaan, maar met de traditionele beleggingsbenaderingen voor aandelen zal niet mogelijk zijn hier de vruchten van te plukken.

Hieronder kunt u het volledige rapport als PDF downloaden.

 

download_button.JPG