Interpreteren

Weten wat je met informatie moet doen, is cruciaal om waarde voor u te ontsluiten. Onze beleggers en analisten overal ter wereld hebben hiervoor de juiste kennis en ervaring. Wij streven ernaar ESG-aspecten te betrekken bij ons onderzoek en de beleggingsbeslissingen in alle sectoren en in alle beleggingscategorieën.

 

Jaarverslag Duurzaam beleggen 2016

In ons Jaarverslag Duurzaam beleggen 2016 bevestigen wij ons commitment om ESG integraal onderdeel van onze beleggingsprocessen voor alle beleggingscategorieën te maken en bedrijven aan te spreken op hun ESG-prestaties. We delen onze recentste onderzoeksgegevens over klimaatverandering en procesveiligheid, beschrijven case studies over dialogen die tot verandering hebben geleid en ook enkele die niet zijn geslaagd, en geven gedetailleerde informatie over ons stemgedrag en de gevoerde dialogen. Ook scheppen we duidelijkheid in de ESG-terminologie en gaan we in op recente beleidsveranderingen. Tot slot bespreken we de uitkomsten van onze Global Investor Study op dit gebied, die duidelijk maken hoe belangrijk ESG voor de eindbelegger is.

 

Rapport Duurzaam beleggen Q1 2017

In het Verslag Duurzaam beleggen van het eerste kwartaal 2017 presenteren we ons nieuwe merkconcept, waarin duurzaamheid centraal staat, en laten zien wat bedoeld is met "Intelligent beleggen". Andere onderwerpen die aan bod komen zijn: carbon value at risk; de opkomst van founder-CEO bedrijven; de beleggersverwachtingen ten aanzien van suiker; omkoping en corruptie in de opkomende markten; goed ondernemingsbestuur in Australië; en onze activiteiten op het vlak van overheidsbeleid. Zoals gewoonlijk geven we ook gedetailleerde informatie over de ESG-dialogen die in het kwartaal werden gevoerd.