Gemiddelde belegger verwacht een rendement van 10,2%; millennials hopen op nog meer


De gemiddelde particuliere belegger verwacht de komende vijf jaar een rendement van 10,2% per jaar te behalen, zo blijkt uit de Schroders Global Investor Study (GIS) 2017, een breed opgezet onderzoek waarin 22.100 particuliere beleggers werden ondervraagd.

De millennials, die groep geboren tussen 1982 en 1999, hebben nog hogere verwachtingen: zij hopen dat hun beleggingen tussen nu en 2022 gemiddeld 11,7% per jaar zullen opbrengen.

De oudere generaties waren realistischer. Babyboomers – geboren in de twee decennia na de Tweede Wereldoorlog – verwachten 8,6% per jaar.

Millennials (geboren 1982-1999), leeftijd 18-35): 11,7% Generatie X (geboren 1965-1981, leeftijd 36-52): 9,8% Babyboomers (geboren 1945-1964), leeftijd 53-72): 8,6% Stille generatie (geboren 1923-1944, leeftijd 73+): 8,1%

Deze verwachtingen hadden betrekking op een breed samengestelde beleggingsportefeuille. Voor aandelen, de meest gangbare beleggingscategorie in zo'n portefeuille, is het historisch rendement echter lager dan de huidige verwachtingen. De MSCI World Index, die de waardeontwikkeling van de wereldwijde aandelenmarkten meet, behaalde tussen 1987 en 2017 een jaarlijks rendement van 7,2% bij herbelegging van alle inkomsten.

• Zie de volledige resultaten van de Schroders Global Investor Study 2017 [hyperlink].

De komende jaren zullen de beleggingsopbrengsten waarschijnlijk bescheiden zijn. De Schroders Economics Group voorziet voor wereldwijde aandelen de komende zeven jaar een jaarlijks rendement van 4,2%; na correctie voor inflatie is dat 2,1% per jaar.

Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders, zegt: "De rendementsverwachtingen zijn simpelweg te hoog. Dit betekent dat veel beleggers straks, aan het einde van de rit, zullen moeten constateren dat hun beleggingen niet genoeg hebben opgebracht om hun doelen te bereiken.

En omdat de rendementen voorlopig laag zullen blijven, is er maar een manier om dit tekort aan te vullen: meer geld reserveren."

Volgens een ander onderzoeksproject, de Schroders Institutional Investor Study, hebben professionele beleggers heel andere verwachtingen: zij voorzien de komende vijf jaar een rendement van iets meer den 5% per jaar.

De Global Investor Study laat ook geografische verschillen in de verwachtingen van particuliere beleggers zien. In Azië en Noord- en Zuid-Amerika zijn ze het meest optimistisch en verwachten een gemiddeld rendement van 11,7% per jaar. De gemiddelde Europeaan daarentegen verwacht 8,7% per jaar.

De verwachtingen zijn vooral hoog in Noord- en Zuid-Amerika, waar 20% van de respondenten rekent op een jaarlijks rendement van meer dan 20%. In Europa was slechts 8% zo optimistisch.

Gemiddeld verwacht jaarlijks rendement van de totale beleggingsportefeuille over de komende vijf jaar

Bron: Schroders Global Investor Study 2017.

Per land bekeken waren de verwachtingen het hoogst in Indonesië, waar de gemiddelde belegger uitgaat van een rendement van 17,1% per jaar. Vlak daarna kwamen Thailand en Brazilië, waar beleggers gemiddeld 15,2% per jaar verwachten.

In Indonesië verwacht 39% van de beleggers een rendement van meer dan 20% per jaar.

Sommige opkomende landen hebben perioden met hoge rentes en hoge inflatie gekend, die het rendement aantasten. Dat is misschien de reden waarom de verwachtingen in sommige van deze landen extra hoog zijn.

Aan de andere kant waren de verwachte rendementen ook hoog in Japan, dat al decennialang een extreem lage inflatie en perioden van deflatie kent. Misschien denken de Japanners dat de maatregelen om de economie op gang te krijgen, snel effect gaan hebben.

De verwachtingen waren het laagst in Europa. De Italianen verwachtten slechts 7,1% per jaar, waarmee het land als laagste eindigde.

De gemiddelde rendementsverwachting in uw land

 

Bron: Schroders Global Investor Study 2017

Aandelen behoren tot de meer risicovolle beleggingen, omdat de koersen behoorlijk kunnen schommelen. Risicovollere beleggingen bieden doorgaans kans op hoger rendement. Uit de Global Investor Study van 2017 bleek echter ook dat beleggers op dit moment niet te veel risico durven nemen vanwege de onzekerheid als gevolg van gebeurtenissen elders in de wereld.

• 59% wil nu niet meer zoveel risico in zijn beleggingen nemen. • 48% houdt vergeleken met vroeger meer geld in contanten aan, de minst risicovolle vorm van beleggen.

Het bedrag dat mensen contant aanhouden is verrassend, omdat de inflatie in de meeste landen hoger is dan de rente die op bankrekeningen wordt vergoed.

Belangrijke informatie:

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 1 en 30 juni 2017 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 22.100 beleggers uit 30 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, VAE, het VK en de VS. "Beleggers" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste vijf jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht.

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. Dit materiaal is alleen bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Ook is het niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Regio's/sectoren worden slechts ter illustratie vermeld; dit mag niet worden beschouwd als aanbeveling om te kopen/verkopen. Indien u in Noord-Amerika woont, wordt deze informatie uitgegeven door Schroder Investment Management North America Inc., een indirecte volledige dochteronderneming van Schroders plc en bij de SEC geregistreerde adviseur die vermogensbeheerproducten en -diensten levert in de VS en Canada. Voor alle andere gebruikers wordt deze informatie uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA. Geregistreerd in Engeland onder nr. 1893220. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.