In focus

Onthuld: de wereldranglijst van pensioenzorgen


David Brett

David Brett

Investment Writer

See all articles

Deskundigen waarschuwen vaak voor een groeiend pensioentekort. Volgens een studie van het World Economic Forum bijvoorbeeld zal het totale tekort in enkele van 's werelds grootste pensioenmarkten oplopen van $70 biljoen in 2015 naar $400 biljoen tegen 2050.

Maar hoe ervaren individuele spaarders dit? Hoe denken zij hierover? Wij vroegen meer dan 25.000 beleggers uit alle delen van de wereld: spaart u genoeg geld om na uw pensioen mee toe te komen?

De uitkomsten geven niet alleen een inkijkje in de algemene houding op dit punt, maar laten ook zien hoe beleggers uit verschillende landen denken over de vooruitzichten na hun pensioen.

Wereldwijd was bijna een kwart (24%) van de werkende beleggers niet zeker of ze genoeg geld opzijleggen om hun hele pensioen mee toe te komen, zo blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2019.

Dit ondanks het feit dat ze gemiddeld 15,3% van hun inkomen sparen.

"Het is geen verrassing dat zo veel mensen niet zeker zijn of ze genoeg sparen", zegt Sangita Chawla, Head of Retirement Savings bij Schroders.

"Er is alle reden toe – er zijn immers zo veel factoren en variabelen die een rol spelen bij beslissingen over sparen voor het pensioen.

Denk bijvoorbeeld aan vragen als: op welke leeftijd wil ik stoppen met werken, laat ik mijn geld belegd of gebruik ik het om een product te kopen dat een inkomen genereert? Ook maakt het uit of je misschien andere bronnen van inkomen en vermogen bezit, zoals een eigen huis.

Om een goede berekening te maken, zou je bovendien moeten weten hoe oud je wordt, en dat is uiteraard onmogelijk."

De ranglijst van pensioenonzekerheid

Wereldwijd gezien zijn er grote verschillen in de mate van onzekerheid over het gespaarde pensioenkapitaal in de 32 landen waar de enquête werd gehouden. Zo was meer dan de helft (53%) van de niet-gepensioneerde Japanse beleggers er niet gerust op.

Ook in Zuid-Korea, Rusland en Hongkong maken veel mensen zich zorgen of ze toe zullen kunnen met hun pensioen, zoals in onderstaande tabel te zien is.

In de top tien stonden vier Europese landen, waaronder Polen (7de), Frankrijk (8ste) en Nederland (10de).

Beleggers in India, Indonesië en Brazilië leken zich het minst zorgen te maken over hun pensioen. Regionaal gezien toonden Aziaten zich meer bezorgd over hun pensioengeld dan Europeanen. Beleggers in Noord-/Zuid-Amerika waren het minst bezorgd. Uiteraard zijn er uitschieters, bijvoorbeeld India en Indonesië.

Sangit Chawla: "Er kunnen allerlei redenen zijn waarom de onzekerheid in het ene land groter is dan in het andere. Het maakt bijvoorbeeld uit hoe royaal het staatspensioen is en hoe de algemene stemming onder beleggers is. Wat ook kan meespelen is het feit dat mensen niet altijd goed beseffen wat ze straks nodig hebben.

In volgroeiende markten zoals Japan en Zuid-Korea bijvoorbeeld werden de afgelopen decennia magere beleggingsrendementen behaald, terwijl India en China juist een ongekende groei kenden. Dit kan invloed hebben op het vertrouwen in en de verwachtingen over het toekomstige rendement."

NL01.jpg

*Let op: kleine steekproef (n<30)

Aan gepensioneerde beleggers werd ook gevraagd of ze denken dat ze met hun spaargeld toekomen. In het algemeen waren gepensioneerden optimistischer dan nog werkende beleggers: 20% van de gepensioneerden was er niet gerust op, tegen 24% van degenen die nog werken en sparen.

De cijfers wijzen er echter op dat er problemen kunnen ontstaan in sommige landen waar de mate van onzekerheid bij zowel werkenden als gepensioneerden een stuk hoger is.

In de landen waar meer gepensioneerden aangaven onzeker te zijn dan niet werkenden, waren de verschillen het grootst in Rusland, Polen, Portugal, Zuid-Korea en Brazilië. Het verschil was het opmerkelijkst in Rusland, waar 41% van de werkende beleggers zich niet zeker voelde tegen 58% van de gepensioneerden.

Omgekeerd waren er ook landen waar juist de nog werkenden extreem bezorgd waren.

Zo voelen gepensioneerden in Nederland, Oostenrijk, Canada, Denemarken, China en de VAE zich aanzienlijk zekerder over hun pensioenspaargeld dan de nog werkenden.

In Oostenrijk bijvoorbeeld was 22% van de beleggers niet zeker of ze met hun spaargeld zouden toekomen, terwijl slechts 4% van de gepensioneerden zich hier zorgen over maakte.

Chawla voegt hieraan toe: "Als beleggers zich ongerust maken, doen ze er goed aan een onafhankelijke financieel adviseur of planner in de arm te nemen. Beslissingen over sparen voor pensioen zijn nu eenmaal moeilijk, omdat er zo veel factoren mee spelen. De steun van een expert kan mensen het vertrouwen geven dat ze de juiste beslissingen hebben genomen."

In april 2019 gaf Schroders aan Research Plus Ltd opdracht een onafhankelijk online onderzoek uit onder 25.743 mensen die beleggen uit 32 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, België, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. "Beleggers" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste tien jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht.