In focus

Wat beleggers van fondsbeheerders verwachten


Beleggers vinden het milieu – en klimaatverandering – het belangrijkste onderwerp waarop fondsbeheerders het gedrag van bedrijven zouden moeten proberen te beïnvloeden.

Dit blijkt uit de Global Investor Study (GIS) 2019 van Schroders, waarin meer dan 25.000 beleggers uit 32 regio's naar hun mening werd gevraagd.

Uit de bevindingen blijkt ook dat de meerderheid van de beleggers vindt dat duurzaam beleggen bij fondsbeheerders standaard zou moeten zijn. Bijna twee derde (61%) van de respondenten vond dat alle beleggingsfondsen rekening moeten houden met duurzaamheidsfactoren, niet alleen de fondsen die specifiek als "duurzaam" worden aangemerkt.

Gesteld voor de keuze uit vier opties (zie hieronder) zeiden beleggers dat "de planeet beschermen", onder meer door onmiddellijke actie tegen klimaatverandering, het belangrijkste onderwerp is waarop fondsbeheerders bedrijven moeten aanspreken en proberen te beïnvloeden.

Jessica Ground, Global Head of Stewardship bij Schroders, licht toe: "De uitkomsten van dit onderzoek zijn een belangrijk signaal. De vermogensbeheersector heeft een vermogen van USD 74 biljoen* onder zijn hoede voor beleggers.
Daarom is het cruciaal dat fondsbeheerders luisteren naar de wensen van die beleggers en er gehoor aan geven – in elk gesprek met bedrijven, elke vergadering en elke beleggingsbeslissing."

Duurzaamheidsdoelen

Beleggers werd gevraagd op welke van de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN fondsbeheerders bedrijven vooral moeten aanspreken en proberen te beïnvloeden.

De planeet beschermen kwam op de eerste plaats in Europa, en Noord-/Zuid-Amerika en wereldwijd. Dit zal niemand verbazen aangezien 63% van de beleggers ook verwacht dat de klimaatverandering gevolgen voor hun beleggingen heeft.

Bij de Aziatische beleggers kwam "de planeet beschermen" op de tweede plaats. Zij vinden het vooral van belang dat iedereen een voorspoedig en vervullend leven kan leiden en dat de economische, maatschappelijke en technologische vooruitgang in harmonie met de natuur verloopt. Wereldwijd stonden "Mens" en "Vrede" (volledige definities in de onderstaande tabel) op de derde en vierde plaats van de prioriteitenlijst.

CS1778_T2_Article2_Sust_NL.jpg

Moeten alle fondsen rekening houden met duurzaamheidsfactoren?

Ook werd beleggers gevraagd of alle beleggingsfondsen rekening zouden moeten houden met duurzaamheidfactoren, niet alleen de fondsen die specifiek als "duurzaam" worden aangemerkt. Regionaal gezien vonden vooral Aziatische beleggers (66%) dat alle beleggingsfondsen rekening zouden moeten houden met duurzaamheidsfactoren. In Europa was het cijfer lager (58%), maar was de meerderheid het er nog steeds mee eens. In Noord- en Zuid-Amerika vond bijna twee derde (63%) van de beleggers dat duurzame factoren standaard meegewogen moeten worden.

CS1778_T2_Article2_Should_NL.jpg

Beleggers willen "best in class" 

Ook werd gevraagd naar de verschillende benaderingen van duurzaam beleggen. De definities staan in de onderstaande grafiek, samen met de resultaten. 

Beleggers gaven aan dat een "verantwoorde" of "best-in-class" bnadering de belangrijkste methode (40%) was om hun doelen te bereiken.

Een "geïntegreerde" benadering (39%) kwam op de tweede plaats, gevolgd door "screening" (waarbij controversiële bedrijven of foute aandelen worden gemeden) dat het minst vaak als het belangrijkst werd beschouwd (21%).

De verantwoorde aanpak was het populairst in Noord-/Zuid-Amerika en Europa, terwijl Aziatische beleggers een voorkeur hadden voor een geïntegreerde benadering.

CS1778_T2_Article2_Most_NL.jpg

Volgens Jessica Ground van Schroders moet de sector zich ter harte nemen dat de meeste beleggers willen dat alle fondsen rekening houden met ESG-factoren (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur). 

"Klanten geven duidelijk aan dat hun beleggingen niet in een vacuüm mogen opereren, en de meesten vinden dat ESG-integratie standaard moet zijn", zegt ze.
"Ook willen ze dat vermogensbeheerders bedrijven op hun verantwoordelijkheid aanspreken, vooral als het gaat om onderwerpen als klimaatverandering en watergebrek.

Daarom heeft Schroders een doel vastgesteld voor al onze beheerders, namelijk dat zij ESG eind volgend jaar systematisch in hun proces integreren en bedrijven erop aanspreken."

* Bron: Eind 2018 had de sector wereldwijd een vermogen onder beheer ter waarde van USD74,3 biljoen - Boston Consulting Group. Uitgegeven juli 2019.
Lees meer over duurzaam beleggen voor langetermijnwaarde in een snel veranderende wereld.
 
In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 4 april en 7 mei 2019 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 25.743 mensen uit 32 regio's verspreid over de hele wereld. "Beleggers" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste tien jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht; Deze personen vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft.