Perspective

Wie wint de race om de EV-oplader?


De verkoop van elektrische auto's (EV) is dit jaar fors gestegen. In de 12 maanden tot juni 2021 werden er ruim 160% meer EV's verkocht dan in diezelfde periode een jaar eerder, en ruim 130% meer dan in dezelfde periode in 2019 (volgens cijfers van BNEF). Dit kwam naar voren uit de jongste editie van het klimaatdashboard van Schroders.

Kortom, de transitie naar elektrisch rijden is in volle gang maar er is nog een lange weg te gaan. In het VK bijvoorbeeld maakten EV's het afgelopen jaar 11% van de verkochte personenauto's uit. Dat zal echter binnen negen jaar moeten stijgen naar 100% om het doel, een verbod op de verkoop van nieuwe auto's met een verbrandingsmotor in 2030, te halen.

603060_SC_November-Content-Activation-Charts-NL_chart1_V2.png

In het commerciële vervoer formuleren steeds meer bedrijven ambitieuze CO2-reductiedoelen, wat betekent dat ook de uitstoot van commerciële voertuigen wordt aangepakt. De 111 leden van de EV100-groep, waaronder bedrijven als Tesco en Ikea, hebben beloofd dat hun wagenpark in 2030 elektrisch zal zijn en/of dat ze dan oplaadpunten voor personeel en/of klanten hebben geïnstalleerd.

Behalve dat het beleid en de doelstellingen worden aangescherpt, wordt elektrisch rijden ook financieel steeds aantrekkelijker naarmate de markt groeit. De verwachting is zelfs dat EV's de komende jaren goedkoper zullen worden dan brandstofvoertuigen. Dit zal een belangrijk kantelpunt voor de markt zijn en de transitie extra vaart geven.

603060_SC_November-Content-Activation-Charts-NL_chart2.png

Hoe groot kan de EV-oplaadmarkt worden?

Volgens schattingen van Bloomberg zullen er in 2040 wereldwijd meer dan 300 miljoen nieuwe EV-oplaadpunten moeten worden geïnstalleerd (privé, openbaar, voor wagenparken, snelladers) bovenop de nog geen zes miljoen die er nu zijn. Gezien het enorme aantal nieuwe oplaadpunten dat nodig is om de overgang naar EV's (personen- en bedrijfsvervoer) mogelijk te maken, blijft dit naar verwachting een groeimarkt tot ongeveer 2035, als de investeringen op dit gebied pieken.

In het meest ambitieuze scenario van Bloomberg zouden er tot 2040 meer dan 500 miljoen oplaadpunten bij moeten komen, wat goed is voor in totaal bijna 1,6 biljoen USD aan investeringen.

Wat zijn de kansen en uitdagingen?

Tot voor kort was het voor aandelenbeleggers lastig om rechtstreeks toegang tot het thema oplaadinfrastructuur te krijgen; hetzij omdat de bedrijven niet beursgenoteerd waren, of omdat ze onderdeel waren van grotere ondernemingen met activiteiten in diverse sectoren. De afgelopen 12 maanden echter is een hele stoet oplaadbedrijven naar de beurs gegaan, vaak via SPAC's (special purpose acquisition vehicles). Daardoor zijn er nu veel meer mogelijkheden voor beleggers.

Hoewel de opmars van goed gefinancierde EV-laadbedrijven vertrouwen geeft dat de sector de energietransitie zal kunnen ondersteunen, roept deze vanuit beleggingsoogpunt ook een dringende vraag op. Want als zoveel bedrijven vechten om een stukje van deze markt, zullen ze dan wel behoorlijk rendement kunnen maken?

Wat betekent dit voor beleggers?

Op korte termijn, zolang de EV-oplaadsector snel blijft groeien, kunnen veel van deze bedrijven het goed blijven doen. Op lange termijn echter zal er een steeds grotere kloof ontstaan tussen bedrijven die erin slagen klanten echt aan zich te binden (bijvoorbeeld door software-abonnementen te verkopen) en bedrijven met een ondernemingsmodel dat vooral gericht is op verkoop van de laadapparatuur of stroom.

Beleggers die zich herinneren hoe het de fabrikanten van apparatuur voor zonne-energie de afgelopen 10 jaar is vergaan, weten maar al te goed dat een snelle groei van de markt heel goed kan samengaan met magere rendementen voor de aandeelhouders. Als belegger in klimaatverandering hebben wij tot taak verder te kijken dan de spectaculaire groeicijfers en de bedrijven te selecteren die op lange termijn duurzame concurrentievoordelen bieden.