De Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties (UN PRI)

Wat is de PRI?

De PRI is 's werelds belangrijkste voorvechter van verantwoord beleggen. De organisatie heeft tot doel de beleggingsimplicaties van vraagstukken op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) te begrijpen en zijn internationale netwerk van ondertekenaars te ondersteunen bij de integratie van deze factoren in hun beslissingen als belegger en aandeelhouder.

Wat zijn de Principles for Responsible Investment?

De Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties (UNPRI) zijn gebaseerd op aanvaarde internationale verdragen, die gericht zijn op institutionele beleggers. Het is een lijst met zes vrijwillige, ambitieuze principes die een aantal mogelijke maatregelen bieden om ESG-aspecten op te nemen in de beleggingspraktijk.

Schroders is ondertekenaar sinds 2007 en staat volledig achter alle zes de PRI-principes. Hieronder volgt een overzicht van de manier waarop wij deze principes invullen en de mate van externe betrokkenheid.

1.   We integreren ESG-vraagstukken in onze beleggingsanalyses en besluitvormingsprocessen

 • Een sterk, elfkoppig ESG-analistenteam werkt aan de integratie van ESG door alle beleggingsdesks en in alle beleggingscategorieën.
 • ESG-beleid voor aandelen, obligaties en vastgoed.
 • Onze ESG-specialisten werken met meer dan 200 aandelen- en obligatieanalisten in onze vestigingen overal ter wereld samen om de voornaamste ESG-risico's en -kansen in kaart te brengen.
 • Gezamenlijke bedrijfsontmoetingen van ESG-, obligatie- en aandelenanalisten.
 • Multisectoraal en multiregionaal thematisch onderzoek naar de belangrijkste ESG-trends om beleggers op de hoogte te houden.
 • Door ESG-, aandelen- en obligatieanalisten gezamenlijk ontwikkeld, bedrijfseigen sectorraamwerk.
 • Financiële analisten worden getraind om ESG-aspecten te betrekken in hun analyses. Onderzoeksnotities bevatten een ESG-hoofdstuk.
 • Alle onderzoeken worden gedeeld op ons wereldwijde research-platform.

2.   Als actieve aandeelhouders integreren we ESG-aspecten in ons beleid en onze praktijken

 • Ondertekenaar van de UK Stewardship Code.
 • We stemmen op AVA's sinds 1998. Openheid over stemgedrag.
 • Specifiek ESG-dialoogprogramma sinds 2000.   
 • Interne database om het effect van onze dialoogactiviteiten te volgen.

3.   We verlangen van de entiteiten waarin we beleggen passende openheid over ESG-vraagstukken.

 • Actieve dialoog met bedrijven om een grotere transparantie te bevorderen.
 • Deelname aan gezamenlijke initiatieven om de transparantienormen te verbeteren.

4. We bevorderen de acceptatie en invoering van de principes in de beleggingsbranche

 • Publicatie van klantgericht onderzoek om klanten voor te lichten over ESG-onderzoek. 
 • Samenwerking met andere beleggers om ESG-principes en de toepassing daarvan te bevorderen en verbeteren.
 • Sponsorschap en ondersteuning van initiatieven op het gebied van verantwoord beleggen, zoals het organiseren van conferenties, seminars en workshops.
 • Indiening van voorstellen over ESG bij toezichthouders, brancheorganisaties, wetgevers en andere instellingen.
 • Scholing van trustees en voorlichting van klanten over trends in verantwoordelijk beleggen en ESG.

5.   We werken samen om de effectiviteit van de invoering van de principes vergroten

 • Actieve deelname aan branchenetwerken zoals de Asian Corporate Governance Association en het International Corporate Governance Network.

6.   We rapporteren over onze activiteiten en vorderingen met de invoering van de principes.

 • Onze activiteiten op het gebied van verantwoord beleggen zijn opgenomen in onze kwartaal- en jaarrapportages, verkrijgbaar op: www.schroders.com/responsibleinvestment.
 • Case studies naar beste praktijken zijn te vinden in onze rapportages en publicaties zoals Schroders Investment Horizons.

¹ Bron: https://www.unpri.org/about