Perspective

Vijf dingen die elke belegger moet weten over disruptie


Wat is disruptie?

Disruptie betekent ontwrichting, de verstoring van een gebeurtenis, activiteit of proces.

Als het over de wereldeconomie gaat, kan disruptie het gevolg zijn van:

  • technologische vernieuwing (bijvoorbeeld het internet, mobiele telefonie of kunstmatige intelligentie)
  • veranderend consumentengedrag (zoals de overstap naar online winkelen)
  • nieuwe regelgeving of overheidsbeleid (zoals de transitie naar hernieuwbare energie of strengere regels voor de verkoop van producten zoals tabak of alcohol).

Waar gebeurt het?

Disruptie is overal en raakt alle aspecten van het moderne leven. Sectoren worden opgeschud doordat kleine, flexibele start-ups met superieure technologie en innovatieve producten de grote gevestigde namen, die decennialang de dienst hebben uitgemaakt, verdringen.

Disruptie beperkt zich niet tot voor de hand liggende sectoren zoals telecom, software, winkelen en media, maar speelt in alle onderdelen van de economie, ook in gebieden die vaak als immuun voor disruptie worden beschouwd.

Zo zal de juridische dienstverlening ingrijpend veranderen doordat het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) het juridisch onderzoeksproces minder arbeidsintensief en (hopelijk) een stuk goedkoper maakt.

In de gezondheidszorg stellen nieuwe technologieën farmaceutische bedrijven in staat onderzoek op het gebied van genetica en gentherapie te doen dat een paar jaar geleden nog onmogelijk was. DNA-sequencing kan nu worden toegepast op kleine, specifieke delen van het hele genoom, waardoor het onderzoek naar ziekten veel efficiënter en goedkoper wordt en de manier waarop nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld, ingrijpend verandert.

Hoe reageren bedrijven op disruptie?

Disruptie verandert de manier waarop de wereldeconomie functioneert, en de snelle ontwikkeling van nieuwe bedrijven leidt ook tot een omslag in de interactie tussen bedrijven en klanten.

Bedrijven die met disruptie worden geconfronteerd (door een nieuwe concurrent of nieuw product) kunnen op drie manieren reageren: ze worden een "enabler" (die verandering mogelijk maakt), een "adaptor" (die probeert zijn activiteiten of productaanbod aan te passen) of een "denier" (de zittende partij die weigert zich aan te passen).

Tijdens de goudkoorts die in de 19deeeuw in California heerste, waren de verkopers van houwelen en spades de "enablers" (en degenen die rijk werden). Vandaag de dag behoren softwarebedrijven tot de enablers-groep. Hoe dan ook, altijd als er disruptie is, zijn er bedrijven die de middelen verschaffen om de verandering tot stand te brengen (vaak zonder de risico's die de pioniers zelf lopen).

Wanneer gebeurt het?

Disruptie is niet nieuw (de industriële revolutie is in feite een van de eerste voorbeelden van economische disruptie), maar het tempo van de verandering door technologische innovatie wordt steeds hoger.

De technologische revolutie van de afgelopen paar jaar, met de groei van het gebruik van internet en mobiele telefonie, is pas het begin. Inmiddels is het punt bereikt waarop nieuwe technologieën zodanig naar elkaar toegegroeid zijn, dat de innovatie de komende paar jaar een explosieve vlucht zal nemen.

AI zal zich razendsnel verder ontwikkelen, als gevolg van zijn toenemende belang voor het beheer en de opslag van de explosief groeiende hoeveelheid data (zoals digitale foto's, muziek, films enz.) in de afgelopen jaren.

Sectoren als het bankwezen zullen geheel op de schop gaan doordat nieuwe technologie de consument in staat stelt hun geld op andere manieren te beheren. Winkeliers krijgen steeds meer concurrentie van online-rivalen. En er zal de komende jaren een volledige overstap van interne verbrandingsmotoren naar elektrische auto plaatsvinden.

Waarom moet ik als belegger me druk maken over disruptie?

De wereld verandert in een hoog tempo. Disruptie is inmiddels onderdeel van het dagelijks leven, dat ons gedrag als consument en de interactie tussen bedrijven en klanten beïnvloedt. Het interessante aspect vanuit beleggersoogpunt is de groei die eruit voortkomt. Disruptie mondt vaak uit in innovaties en ontwikkelingen die soms verstrekkende gevolgen hebben. Innovatie leidt tot groei die nog niet wordt onderkend.

De succesvolle bedrijven van de toekomst zijn de bedrijven die disruptie omarmen en zich aanpassen, terwijl de bedrijven die zich niet aanpassen of de veranderingen ontkennen, waarschijnlijk uit de boot vallen.

Als belegger in disruptie is het van belang zich niet door de waan van de dag te laten leiden maar zich in plaats daarvan een voorstelling van de toekomst te maken. De beleggers van nu moeten de kracht van disruptie begrijpen om de bedrijven die er waarschijnlijk van zullen profiteren te kunnen onderscheiden van de bedrijven die het niet zullen redden. Bij de opbouw van hun aandelenportefeuille doen ze er daarom goed aan een deel van hun geld in het thema disruptie te beleggen in plaats van zich op een land, sector of index te focussen.