Global Investor Study 2020

Gaat het traditionele beeld van 'met pensioen gaan' nog wel op?

Vroeger betekende pensionering een radicale breuk met het werkende leven, ongeacht je beroep. Tegenwoordig kiezen veel mensen echter een andere weg, waarbij ze na hun pensionering vaak nog in een of andere hoedanigheid blijven werken. Hoewel mensen nog steeds geld opzij zetten, heeft het wegvallen van pensioengaranties tot gevolg dat er oprechte zorgen leven of ze straks wel voldoende inkomen hebben om rond te komen. Kortom, hoe ziet 'met pensioen gaan' er tegenwoordig uit?

Wij vroegen meer dan 23.000 mensen uit 32 landen in alle delen van de wereld hoe zij denken over pensionering.

Er bestaat verwarring over de pensioenmogelijkheden, maar de meeste mensen denken dat een staatspensioen alleen niet voldoende is.

0%

van de respondenten begrijpt niet welke keuzes ze hebben met hun pensioenspaargeld

0%

van de respondenten denkt dat het staatspensioen niet genoeg is om van te leven

Ook zijn ze gefrustreerd door de voortdurend veranderende regels rond pensioensparen; vooral gevorderde beleggers ergeren zich hieraan

Mensen die vinden dat de overheid de regels voor pensioensparen en -financiering voortdurend verandert, en zodoende niet inzien waarom ze speciaal voor hun pensioen zouden moeten sparen

Beginner / basis

0%

Halfgevorderd

0%

Expert / gevorderd

0%

Gelukkig blijft het gemiddelde dat mensen voor hun pensioen sparen, op een gezond niveau

Gemiddeld percentage van het inkomen dat mensen speciaal voor hun pensioen sparen

En steeds meer mensen geven aan hun beschikbare inkomen allereerst te willen gebruiken om voor hun pensioen te sparen

Percentage mensen die aangeven hun beschikbare inkomen allereerst te willen gebruiken om voor hun pensioen te sparen

Ondanks dit alles maken mensen zich nog steeds zorgen of ze na hun pensioen genoeg inkomen hebben

0%

van de mensen vreest dat hun pensioeninkomen niet voldoende zal zijn

Naarmate het pensioen dichterbij komt, wordt het belangrijker professioneel advies in te winnen

0%

van de mensen noemt 'naderend pensioen' als een van waarschijnlijkste levensgebeurtenissen die aanleiding zijn om professioneel advies in te winnen

Deze bezorgdheid hoeft echter niet te betekenen dat mensen verwachten later zuiniger te gaan leven

Hoe verwachten gepensioneerden en niet-gepensioneerden dat hun uitgaven na hun pensioen zullen veranderen

Niet-gepensioneerd

Gepensioneerd

Nemen toe

Blijven gelijk

Dalen geleidelijk

Dalen tot bijna niets

Misschien omdat ze een geleidelijker overstap naar het niet-werkende leven verwachten

Hoe verwachten mensen dat het aantal uren dat ze werken na hun pensioen zal veranderen

Neemt toe

Blijft gelijk

Daalt geleidelijk

Daalt tot bijna niets

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 37 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen