In focus

Global Investor Study

Beleggers verwachten jaarlijks 10,3% van hun pensioenspaargeld te kunnen opnemen


David Brett

David Brett

Investment Writer

See all articles

Volgens een nieuw wereldwijd onderzoek denken beleggers dat ze jaarlijks gemiddeld 10,3% van hun pensioenspaargeld kunnen opnemen zonder dat ze voortijdig door hun geld heen raken.

Dat is veel meer dan de bestaande richtlijnen voor het percentage dat mensen jaarlijks veilig als inkomen kunnen opnemen. In de VS bijvoorbeeld wordt de laatste decennia de "4%-regel" als basis voor de financiële planning gehanteerd, hoewel sommige deskundigen 4% nu te hoog vinden.

Deze bevinding kwam naar voren uit de Global Investor Study (GIS) 2019 van Schroders, waarin meer dan 25.000 beleggers uit 32 regio's uit alle delen van de wereld naar hun mening werd gevraagd.

Sangita Chawla, Head of Retirement Savings bij Schroders, zegt: "Zo'n hoog gemiddeld opnamepercentage in dit marktklimaat is verontrustend.

Volgens onze berekeningen [zie hieronder] zal iemand die na zijn pensioen elk jaar 10,3% opneemt, in tien jaar door zijn/haar kapitaal zijn.

Waarom zijn beleggers dan zo optimistisch? Het kan komen doordat veel mensen onderschatten hoe oud ze kunnen worden. Bedenk dat de gemiddelde levensverwachting voor 65-jarigen wereldwijd de afgelopen tien jaar is gestegen van 80 naar 82 jaar, volgens cijfers van de Verenigde Naties.

Hoewel er verschil tussen mannen en vrouwen is en het cijfer in de toekomst nog zal oplopen, neemt de vergrijzing het snelst toe in de minder ontwikkelde landen.

Het is ook mogelijk dat mensen vrij optimistisch zijn over wat ze elk jaar kunnen opnemen omdat ze andere bronnen van inkomsten of vermogen hebben om op terug te vallen.

Hoe dan ook, het is nu eenmaal niet eenvoudig te berekenen hoe lang mensen met hun gespaarde kapitaal zullen toekomen, vooral omdat je rekening moet houden met inflatie, kosten en wisselende beleggingsresultaten. Wij zouden altijd adviseren de professionele hulp van een financieel planner of adviseur in te roepen."

Hoe lang kan ik na mijn pensioen toe met mijn opgebouwde pensioenkapitaal?

De "4%-regel" ontstond in het begin van de jaren 1990. Volgens deze vuistregel kan een belegger die $100.000 voor zijn pensioen heeft gespaard, jaarlijks $4000 opnemen, waarbij het opnamepercentage jaarlijks met de inflatie zou stijgen. Wie meer opneemt, loopt het risico binnen 30 jaar door zijn geld heen te zijn, volgens deze regel.

De onderstaande grafiek, die is gebaseerd op onderzoek van Schroders, laat zien wat er gebeurt als mensen jaarlijks 10,3% opnemen.

Uitgangspunt is een portefeuille die streeft naar een reëel rendement (na correctie voor inflatie) van 4% per jaar. Na aftrek van de kosten van 1% per jaar, zou de gepensioneerde in tien jaar door het geld heen zijn.

Voor de gemiddelde gepensioneerde die twintig jaar leeft en 10% per jaar wil opnemen, zou dat bedrag van $100.000 moeten worden belegd in een portefeuille die 10% per jaar opbrengt (na aftrek van kosten en inflatie).

Het is niet alleen hoogst onwaarschijnlijk dat de gepensioneerde zo veel risico zou willen nemen, maar ook moeilijk portefeuilles te vinden die twintig jaar lang zo'n hoog rendement opleveren.

Voor een realistischer pensioenduur van circa 20 jaar zou een jaarlijks rendement van 10%, na aftrek van kosten en inflatie, nodig zijn.

NL02.jpg

Geografische verschillen

Uit de Schroders Global Investor Study 2019 blijkt ook dat er geografische verschillen zijn in het gemiddelde percentage dat mensen denken elk jaar aan hun pensioenspaargeld te kunnen onttrekken zonder in geldnood te komen. Beleggers in India noemden het hoogste gemiddelde (15,0%); die in Japan het laagste (7,3%).

Regionaal gezien hadden Aziatische beleggers het hoogste gemiddelde (10,8%). Europa was het laagst (9,8%), en in Noord-/Zuid-Amerika was het gemiddelde 10,4%.

Hieronder vindt u de volledige lijst van locaties en het percentage dat mensen denken na hun pensioen te kunnen opnemen.

Sangit Chawla: "We moeten bedenken dat de rente in sommige landen, zoals India, hoger is en dat beleggers er betere rendementen verwachten.

Maar wereldwijd zijn de verwachte opnamepercentages zeer hoog, vooral als je bedenkt dat het laagst genoemde percentage iets meer dan 7% was.

Dat zou ons aan het denken moeten zetten, vooral nu de reële rentes in ontwikkelde markten negatief zijn. En hoewel ze in sommige opkomende economieën hoger zijn, gaan ze ook daar omlaag."

NL03.jpg

In april 2019 gaf Schroders aan Research Plus Ltd opdracht een onafhankelijk online onderzoek uit onder 25.743 mensen die beleggen uit 32 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, België, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. "Beleggers" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste tien jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht.