PERSPECTIVE3-5 min to read

Perspektywy na rok 2023: Akcje azjatyckie

Czy po słabych stopach zwrotu w 2022 roku, presja na azjatyckie akcje zmniejszy się w roku 2023?

16/12/2022
Chinese lucky cats

Authors

Robin Parbrook
Head of Asia ex Japan Equities

Mizerne wyniki chińskiego rynku akcji doprowadziły do rozczarowujących stóp zwrotu z azjatyckich akcji w 2022 r.   

Niestety, najbliższe perspektywy na rok 2023 nie wydają się być dużo lepsze w okresie, gdy na całym świecie rosną stopy procentowe, a Chiny trzymają się kurczowo swojej polityki zero-Covid. Co więcej, inwestorzy pozostają zdenerwowani zarówno kierunkiem polityki rządu w Chinach, jak i bieżącymi napięciami geopolitycznymi między Państwem Środka a USA.

Jednakże nie wszystkie wiadomości są złe. Wyceny są już w wielu obszarach niskie, sentyment względem azjatyckich akcji jest już osłabiony, a jakakolwiek poprawa otoczenia makroekonomicznego mogłaby wywołać gwałtowny rajd z obecnych poziomów w średnim terminie.

Ogólnoświatowe trudności

Globalne otoczenie makro pozostaje bardzo trudne. Banki centralne w głównych gospodarkach zachodnich, są zmuszone do agresywnego podnoszenia stóp procentowych, aby spowolnić wzrost i ograniczyć presję inflacyjną, która narastała w ciągu ostatnich 12-18 miesięcy. USA mogą znaleźć się w recesji, ponieważ Rezerwa Federalna (Fed) nadal podnosi stopy procentowe w bardzo agresywnym tempie, a rynek mieszkaniowy i rynek pracy w tym kraju spowalniają. Europa jest pod jeszcze większym obciążeniem, ponieważ szybko rosnące koszty energii i zakłócenia spowodowane rosyjską inwazją na Ukrainę powodują dalszą presję na koszty życia.

Po długim okresie bardzo niskiej inflacji i niemal zerowych stóp procentowych, ta ostra zmiana reżimu stanowi poważne wyzwanie dla konsumentów, przedsiębiorstw, rządów i inwestorów na całym świecie, a także podnosi zmienność na rynkach kapitałowych.

Azjatycki eksport pod presją

Wolniejszy globalny wzrost gospodarczy i słabszy popyt na trwałe dobra konsumpcyjne już teraz znacząco wpływają na azjatycki eksport, zwłaszcza produktów z sektora technologicznego. 

Rynek bardzo szybko zaczął wyceniać gwałtowny spadek popytu na półprzewodniki w ciągu najbliższych kilku kwartałów, co bardzo zaszkodziło koreańskim i tajwańskim rynkom akcji, które są zdominowane przez branże związane z eksportem.

Problemy w Chinach - drugiej największej gospodarce świata i największej w regionie Azji - mają charakter bardziej wewnętrzny. Trwające ograniczenia związane z Covid-19 i niezachwiane zaangażowanie kraju w dynamiczną politykę "zero-Covid" są głównym czynnikiem tłumiącym popyt krajowy, wpływając na prawie wszystkie branże, zwłaszcza te, które są bardziej związane z konsumentami.

Tymczasem celowe ograniczanie dźwigni finansowej w sektorze deweloperskim spowodowało poważny kryzys płynności. W rezultacie sprzedaż się załamała, podobnie jak nowe budownictwo, ponieważ nabywcy odraczają zakup mieszkań, a deweloperzy gromadzą gotówkę. W sytuacji, gdy budownictwo mieszkaniowe napędzało ponad 20% wzrostu gospodarczego w ostatnich latach, spowodowało to dalszy spadek aktywności gospodarczej i rynkowych stóp zwrotu. Biorąc pod uwagę te wyzwania, uważamy, że perspektywy wzrostu w Chinach są bardzo słabe.

Napięcie geopolityczne między USA a Chinami rośnie

Z azjatyckimi akcjami wiąże się również obecnie zwiększona premia za ryzyko, ze względu na rosnące napięcia geopolityczne między USA a Chinami.

USA zwiększyły ostatnio restrykcje dotyczące eksportu technologii do Chin i określiły ten kraj bardziej jednoznacznie jako "strategicznego konkurenta".

Tymczasem w Chinach na trzecią, pięcioletnią kadencję na czele państwa został niedawno zatwierdzony Xi Jinping. Stały Komitet Politbiura (PSC), ścisłe grono siedmiu osób podejmujących najważniejsze decyzje, jest obecnie w całości złożony z jego bliskich sojuszników, a wszyscy czterej nowi członkowie (Li Qiang, Cai Qi, Ding Xuexiang i Li Xi) mają istotne zawodowe i osobiste powiązania z prezydentem. Szersze, 24-osobowe Biuro Polityczne Partii Komunistycznej zaprezentowało wiele z tych samych tendencji.

Te zapowiedzi na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Chin zostały przyjęte ostrożnie przez międzynarodowych inwestorów. Obawiamy się jeszcze bardziej interwencjonistycznej postawy politycznej na kontynencie, z mniejszą przestrzenią dla sił rynkowych i dynamizmu sektora prywatnego, co odzwierciedla wcześniej deklarowane cele polityczne prezydenta Xi.

Wszystkie te napięcia niosą ze sobą ryzyko wyraźniejszego "rozłączenia" dwóch największych gospodarek świata w przyszłości, co z kolei może mieć negatywne konsekwencje dla przepływów kapitału na chiński rynek akcji.

Chińska polityka "zero-Covid" wciąż budzi obawy

Mówiąc bardziej bezpośrednio, istnieją dwie kluczowe zmienne, które mogą określić perspektywy azjatyckich akcji na rok 2023. Pierwsza dotyczy reakcji Chin na ogniska wirusa Covid-19. Wszelkie sygnały, że Pekin jest skłonny złagodzić swoją dynamiczną politykę "zero-Covid" będą prawdopodobnie bardzo pozytywnie odebrane przez rynek, biorąc pod uwagę potencjalny wzrost zysków i wycen mnożnikowych po fatalnych stopach zwrotu obserwowanych w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

Nasze oczekiwania w scenariuszu bazowym są takie, że zmiany w polityce będą miały raczej charakter przyrostowy, począwszy od drugiego kwartału 2023 r., a nie w postaci jednorazowego rozluźnienia. Może to jednak wystarczyć do poprawy nastrojów z obecnego obniżonego poziomu i pobudzenia wzrostu gospodarczego. Pomogłoby to również wesprzeć rynek w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu i miałoby wpływ na wzrost gospodarczy w innych gospodarkach w regionie, ze względu na bliskie powiązania handlowe.

Drugą zmienną jest zakres przyszłych podwyżek stóp, koniecznych do stłumienia presji inflacyjnej na Zachodzie, a następnie kształt spowolnienia gospodarczego w USA i UE, czy będzie to miękkie czy twarde lądowanie. Szczyt cyklu stóp procentowych prawdopodobnie doprowadzi również do osłabienia dolara amerykańskiego, co powinno pomóc w płynności gospodarkom azjatyckim i wesprzeć wyceny rynków akcji. Nie ulega wątpliwości, że im szybciej oczekiwania dotyczące inflacji i stóp procentowych w USA osiągną swój szczyt, tym lepiej dla rynków akcji na całym świecie.

Preferowane przez nas obszary rynku

Pomimo krótkoterminowych wyzwań, nadal podobają nam się globalni liderzy branżowi w kluczowych azjatyckich sektorach eksportowych, w tym akcje spółek technologicznych w Korei Południowej i na Tajwanie, które cechują się korzystnymi długoterminowymi sekularnymi czynnikami wzrostu.

Rynek Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu oferuje również znaczną wartość i silne firmy, które mogą przetrwać obecne spowolnienie. Spółki finansowe w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu, w Singapurze i w części Azji Południowo-Wschodniej również będą beneficjentami wyższych stóp procentowych i oferują atrakcyjne wyceny i stopy zwrotu. 

Rynek w Indiach oferuje również pewne atrakcyjne możliwości długoterminowe, biorąc pod uwagę niski poziom penetracji kredytowej i znaczny potencjał „nadrabiania” zaległości przez gospodarkę. Jednak po bardzo dobrych wynikach w ostatnich 2-3 latach wyceny są obecnie bardziej napięte. Australia również oferuje atrakcyjne możliwości nabycia akcji spółek oraz bardziej defensywny profil.

Pozostajemy świadomi ryzyka politycznego i spowalniającego tempa wzrostu strukturalnego w Chinach. W związku z tym koncentrujemy się na mniejszym wycinku chińskiego rynku, który oferuje atrakcyjną relację ryzyka do zysku z ewentualnego odbicia po złagodzeniu restrykcji Covid-19 lub na spółkach, które są ściśle powiązane ze strategicznymi priorytetami rządu.

Authors

Robin Parbrook
Head of Asia ex Japan Equities

Tematy

Outlook 2023
Asia ex Japan
Asia Pacific
China
Equities
Alpha Equity
Global Economy
Coronavirus
Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch,
Taunustor 1,
60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.