RESET 3D:

Przełomowy powrót świata do starej normalności

Wyjaśnienie resetu 3D

"Reset 3D" odnosi się do trzech "D": dekarbonizacji, demografii i deglobalizacji. Uważamy, że te trwające trendy miały dotychczas i będą mieć nadal ogromne, długoterminowe implikacje dla globalnej gospodarki. Razem wzięte 3D zmieniają krajobraz inwestycyjny. Zrozumienie trzech D - jak wpływają one na globalną gospodarkę, co to oznacza dla zmienności rynkowej i jak aktywni inwestorzy powinni alokować swoje aktywa - może być kluczem do rozszyfrowania, co będzie dalej i gdzie kryją się możliwości.

ZOBACZ: Nowa zmiana reżimu na rynkach: Zobacz świat przez pryzmat resetu 3D

Czym są trzy D?

Deglobalizacja

Pandemia Covid-19 i rosnące napięcia geopolityczne zapoczątkowały nową erę, w której priorytetem jest większa odporność i bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Te zmiany zachęcają i będą zachęcać do jak najbardziej lokalnego rozmieszczenia wytwórczości w ramach takich kluczowych sektorów, jak produkcja, co z kolei będzie miało wpływ na wiele sektorów i klas aktywów.

Dekarbonizacja

W miarę jak kraje na całym świecie przyspieszają reakcję na zmiany klimatu, jesteśmy w trakcie przechodzenia od przytłaczającej zależności od paliw kopalnych do bardziej ekologicznych źródeł energii. Ta transformacja energetyczna będzie kosztowna i wywoła tendencje inflacyjne, szczególnie biorąc pod uwagę ilość inwestycji potrzebnych do wprowadzenia innowacji na dużą skalę.

Demografia

Zmiany demograficzne - w szczególności przewidywane spowolnienie globalnego wzrostu populacji - będą miały ogromny wpływ na inflację i wzrost gospodarczy, ponieważ pracodawcy będą musieli konkurować o coraz mniejszą pulę talentów i zmaksymalizować wydajność swojej obecnej siły roboczej. Firmy będą również starały się inwestować w technologie zwiększające produktywność, aby chronić marże zysku, co prawdopodobnie przyspieszy szersze zastosowanie robotyki i sztucznej inteligencji

Deglobalizacja

Ponieważ firmy poszukują bardziej odpornych łańcuchów dostaw, będą przenosić swoją infrastrukturę produkcyjną i transportową bliżej rynków krajowych.

Dekarbonizacja

Reakcja na zmiany klimatu ulegnie przyspieszeniu, z naciskiem na transformację energetyczną.

Demografia

Zmieniająca się sytuacja demograficzna i mniejsza liczba pracowników sprawią, że podaż siły roboczej będzie niewielka, co z kolei przyczyni się do rozwoju technologii zwiększających produktywność.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Słownik - Reset 3D

Przejrzyj nasz przewodnik po kluczowych terminach gospodarczych, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Reset 3D ukształtuje nowy system gospodarczy