Instrumenty dłużne

Obligacje są postrzegane jako mniej ryzykowne aktywa, lecz strategie na nich oparte wymagają specjalistycznej wiedzy, aby uzyskać przewagę

Rozproszenie ryzyka

Od obligacji rządowych o niskim ryzyku po strategie bardziej nastawione na wzrost - można rozłożyć ryzyko, dążąc do uzyskania bardziej stabilnego dochodu lub stopy zwrotu.

Wybór strategii

Obligacje mogą pomóc uniknąć zmienności, obecnych na rynkach akcji, lecz wiążą się z własnym ryzykiem. Wybór strategii może zaspokoić wiele potrzeb inwestycyjnych.

Mocne fundamenty

Przeprowadzamy dogłębną analizę fundamentalną i analizę ryzyka zrównoważonego rozwoju, aktywnie zmieniamy ekspozycję i uważnie śledzimy tematy, które wpływają na zachowanie rynku.

Etykieta niższego ryzyka ukrywa dostępne możliwości wyboru

Istnieje wiele różnych opcji. To prawda: dzięki obligacjom rządowym lub odpowiednim obligacjom korporacyjnym można zabezpieczyć wartość swoich inwestycji przed nieoczekiwanymi zmianami na rynkach akcji. Jeśli jednak czujesz, że masz więcej odwagi, możesz posiadać w portfelu obligacje high yield lub wyjść na rynki wschodzące, które są bardziej ryzykowne, ale potencjalnie przynoszą wyższe stopy zwrotu. Można nawet opracować strategię inwestowania na wszystkich tych rynkach i pozwolić ekspertowi na wybór najlepszej kombinacji zgodnie z celami inwestora.

Specjaliści, którzy poprowadzą Cię w kierunku Twoich celów inwestycyjnych

Do wyboru jest ponad 30.000 obligacji i wiele czynników ryzyka, które należy wziąć pod uwagę. Do sformułowania opinii potrzebni są specjaliści z dziedziny ekonomii i poszczególnych rynków obligacji. Potrzebni są analitycy, którzy dogłębnie rozumieją każdą firmę, potrafią dostrzec szanse i zagrożenia, zbudować właściwą strategię, a następnie aktywnie nią zarządzać w miarę zmieniających się warunków rynkowych. Należy również zidentyfikować długoterminowe czynniki wpływające na rynek - dlatego też prawdziwie solidna strategia powinna uwzględniać kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG).

Aktywne i adaptacyjne podejście

Opracowywanie i zarządzanie różnorodnymi strategiami opartymi na obligacjach wymaga wiedzy technicznej. Nie ufamy modelowi zarządzania przez będących „gwiazdami” inwestorów, którzy wiedzą wszystko. Wierzymy w zespół, który pracuje wspólnie. Nasza platforma składająca się ze specjalistów, będących ekspertami w swoich dziedzinach w skali całego świata, pracuje nad wykorzystaniem szerokiego spektrum możliwości.
Każdy członek zespołu wnosi swój wkład: zarządzający funduszami, analitycy kredytowi, analitycy ds. zrównoważonego rozwoju i stratedzy rynkowi są współodpowiedzialni za strategię inwestycyjną.
Nasza globalna platforma daje nam całościowy obraz tego, co wpływa na rynki, obligacje rządowe, waluty i spółki. Dostrzegamy przyszłościowe tematy, które zapewniają osobom odpowiedzialnym za badania kontekst do oceny wartości i budowania opinii.

"Z uwagi na właściwą ekspertyzę zespołu, który zarządza konkretnym funduszem, możesz w znacznie bardziej efektywny sposób równoważyć ryzyko. W ten sposób nie tylko dywersyfikujesz swoje inwestycje, ale także optymalizujesz dochody i zyski z pomysłów, co do których istnieją silne przekonania."

Informacje o ryzyku

Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Wartość inwestycji i dochód z nich czerpany mogą zarówno wzrastać, jak i spadać oraz możesz (Ty lub Twoi klienci) nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.
Gdy stopy procentowe rosną, ceny obligacji zazwyczaj spadają. Obligacje korporacyjne zawsze będą bardziej ryzykowne niż obligacje rządowe, ponieważ (w przeciwieństwie do większości rządów) firmy mogą czasami zakończyć działalność, co zmniejsza szanse na odzyskanie należnych pieniędzy.
Informacje przedstawiono tylko w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji w zakresie inwestowania w wymienionych powyżej papierach wartościowych/sektorach/krajach.