Zmiany w funduszach

Tutaj znajdziesz ważne powiadomienia i harmonogram zmian, które zaszły w całym asortymencie funduszy Schroders, w tym nominacje na zarządzających funduszami, fuzje funduszy, zmiany celów i zmiany nazwy.

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch,
Taunustor 1,
60310 Frankfurt am Main

Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.

W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.