Schroder ISF

2023

Fundusz Schroder ISFZmianaData wejścia w życie 

European Large Cap

Połączenie SISF European Sustainable Equity oraz SISF European Large Cap

19/04/2023

Shareholder letter

European Sustainable Equity

Połączenie SISF European Sustainable Equity oraz SISF European Large Cap

19/04/2023

Shareholder letter

Schroders ISF BRIC

Zmiana nazwy, celu i polityki inwestycyjnej

18/04/2023

Shareholder letter

Asian Credit Opportunities

Zmiany polityki dywidendowej

01/03/2023

Shareholder letter

SISF Global DGF

Zmiana celów inwestycyjnych i polityki inwestycyjnej

01/03/0223

Shareholder letter

SISF Commodity

Aktualizacja prospektu Spółki

27/01/2023

Shareholder letter

SISF Inflation Plus

Zmiany w polityce inwestycyjnej

01/01/2023

Shareholder letter

2022

Fundusz Schroder ISFZmianaData wejścia w życie 

Schroders ISF

Zmiany polityki dywidendowej

06/02/2023,

11/04/2023

Shareholder letter

SISF Securitised Credit 

Temporary increase of dilution adjustment rate

28/09/2022

Shareholder letter
Schroder ISFZmiany polityki dywidendowej niektórych klas jednostek uczestnictwa

25/08/2022

Shareholder letter
SISF Global DGFMiana docelowego wskaźnika referencyjnego i obniżenie rocznej opłaty za zarządzanie w przypadku niektórych klas jednostek uczestnictwa

16/08/2022

Shareholder letter

 SFDR Art. 8

Zmiany związane z art. 8 (SFDR)

01/09/2022

Shareholder letter

Global Diversified Growth

Zmiana celu inwestycyjnego Funduszy i docelowego wskaźnika referencyjnego

16/08/2022

Shareholder letter

Strategic bond dynamic addition

Dodanie indeksu ICE BofA US 3 Month Treasury Bill jako porównawczego wskaźnika referencyjnego Funduszu

15/07/2022

Shareholder letter

Short duration dynamic bond BM addition

Dodanie stopy krótkoterminowej w euro jako porównawczego wskaźnika referencyjnego Funduszu

15/07/2022

Shareholder letter

SFDR

Uwzględnienie aspektu środowiskowego lub społecznego (w rozumieniu art. 8 SFDR).

01/09/2022

Shareholder letter

US Smaller Companies

Zmiana strategii Funduszy tak, aby była ona zgodna z art. 9 rozporządzenia SFDR

16/08/2022

Shareholder letter

SFDR exclusion wording

Aktualizacja polityki inwestycyjnej Funduszy pod kątem stosowania niektórych wyłączeń związanych z SFDR

16/08/2022

Shareholder letter
Global Multi Credit SFDRZmiana nazwy Funduszu, celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej w celu wzmocnienia jego aspektu dotyczącego zrównoważonego rozwoju16/08/2022Shareholder letter
Greater China - ChinaZwiększenie maksymalnej ekspozycji Funduszu na chińskie akcje A z poniżej 30% na poniżej 50% jego aktywów16/08/2022Shareholder letter
Global Multi-Asset Balanced - Obj ChangeZmiana celu inwestycyjnego Funduszy, usunięcie docelowego wskaźnika referencyjnego i wprowadzenie porównawczego wskaźnika referencyjnego16/08/2022Shareholder letter
Global Climate Change EquityZmiana polityki inwestycyjnej Funduszy w celu umożliwienia inwestycji w chińskie akcje B i H oraz zwiększoną ekspozycję poprzez instrumenty pochodne na chińskie akcje A.16/08/2022Shareholder letter
SISF Emerging Europe

Reorganizacja Funduszu dotycząca aktywów rosyjskich04/07/2022Shareholder letter

Unpublished NAV
Asian Convertible Bond („Fundusz”)

Obniżka opłaty ManCo28/06/2022Shareholder letter
Global Conservative Convertible Bond

Wskaźniki konwersji na jednostkę uczestnictwa09/06/2022Shareholder letter
Schroder International Selection Fund

Roczne walne zgromadzenie inwestorów Schroder International Selection Fund02/06/2022Shareholder letter
Global Sustainable Convertible BondPołączenie SISF Global Conservative Convertible Bond z SISF Global Sustainable Convertible Bond 28/04/2022Shareholder letter
Global Conservative Convertible Bond

Połączenie SISF Global Conservative Convertible Bond z SISF Global Sustainable Convertible Bond 28/04/2022Shareholder letter
Sustainable Asian EquityNowa nazwa klasy jednostek uczestnictwa24/03/2022Shareholder letter
European Equity Absolute Return Zgłoszenie połączenia: SISF European Equity Absolute Return z Sustainable European Market Neutral22/03/2022Shareholder letter
Sustainable Asian EquityNowa roczna opłata za zarządzanie24/03/2022Shareholder letter
SISF Emerging Europe Fund

SISF Emerging Europe Fund17/03/2022Shareholder letter
Schroder ISFOświadczenie dotyczące wyceny rosyjskich papierów wartościowych w funduszach Schroders07/03/2022Shareholder letter
Emerging EuropeTymczasowe zawieszenie obliczania WAN i transakcji z udziałem jednostek uczestnictwa Funduszu28/02/2022Shareholder letter
Global Equity AlphaZmiana zarządzającego inwestycjami Funduszu28/02/2022Shareholder letter
US Large CapZmiana zarządzającego inwestycjami Funduszu25/02/2022Shareholder letter
Global Emerging Market opportunities

Zmiana polityki inwestycyjnej dotyczącej włączenia Art. 8 rozporządzenia SFDR24/02/2022Shareholder letter
Middle East

Zgłoszenie połączenia: SISF Middle East z Frontier Markets22/02/2022Shareholder letter
Middle EastZgłoszenie połączenia: SISF Middle East z Frontier Markets22/02/2022Shareholder letter
European Alpha Absolute Return Obniżenie rocznych opłat za zarządzenie klasami jednostek uczestnictwa A, A1, B, C, E oraz IZ 15/02/2022Shareholder letter
European Equity Absolute Return

Połączenie SISF European Equity Absolute Return z SISF Sustainable European Market Neutral09/02/2022Shareholder letter
Sustainable European Market NeutralSISF Sustainable European Market Neutral, otrzymanie aktywów poprzez połączenie z SISF European Equity Absolute Return09/02/2022Shareholder letter
Frontier Markets EquityPołączenie SISF Middle East z SISF Frontier Markets Equity07/01/2022Shareholder letter
EURO EquityKorekta opłaty spółki zarządzającej za klasę jednostek uczestnictwa C Acc USD (SISF Euro Equity)07/01/2022Shareholder letter
Middle EastPołączenie SISF Middle East z SISF Frontier Markets Equity07/01/2022Shareholder letter

2021

Fundusz Schroder ISFZmianaData wejścia w życie 
Restrukturyzacja J.P. Morgan BankRestrukturyzacja J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., depozytariusza i administratora21/12/2021Fund notification
Sustainable European Market Neutral

Zmiana we wzkaźniku referencyjnym opłat za wyniki30/11/2021Shareholder letter
European Equity Absolute Return

Zmiana we wzkaźniku referencyjnym opłat za wyniki30/11/2021Shareholder letter
UK Equity

Obniżenie rocznych opłat za zarządzanie24/11/2021Shareholder letter
Global High YieldZmiany polityki dywidendowej niektórych klas jednostek uczestnictwa15/10/2021Shareholder letter
Global Credit IncomeZmiany polityki dywidendowej niektórych klas jednostek uczestnictwa15/10/2021Shareholder letter
China OpportunitiesPragniemy poinformować, że dozwolona ekspozycja Funduszu na akcje chińskie typu A wzrośnie z mniej niż 30% jego aktywów (w ujęciu netto) do mniej niż 50% jego aktywów (w ujęciu netto) ze skutkiem od dnia 1 listopada 2021 r.28/09/2021Shareholder letter
Emerging Multi-Asset IncomeZmiana nazwy, celu inwestycyjnego, wskaźnika referencyjnego i polityki inwestycyjnej27/09/2021Shareholder letter
European Alpha Absolute ReturnZmiana zakresu posiadania, wskaźnika referencyjnego i polityki inwestycyjnej27/09/2021Shareholder letter
European Equity YieldZmiana nazwy i polityki inwestycyjnej27/09/2021Shareholder letter
Global Multi-Asset IncomeZmiana celu inwestycyjnego, wskaźnika referencyjnego, polityki dywidendowej i polityki inwestycyjnej27/09/2021Shareholder letter
Multi-Asset Growth and IncomeObjaśnienie celu inwestycyjnego, wskaźnika referencyjnego i polityki inwestycyjnej27/09/2021Shareholder letter
Sustainable Finance Disclosure RegulationZmiana celów inwestycyjnych i polityki różnych funduszy27/09/2021Shareholder letter
US Small & Mid Cap EquityZmiana polityki inwestycyjnej27/09/2021Shareholder letter
US Smaller CompaniesZmiana polityki inwestycyjnej27/09/2021Shareholder letter
SISF

Nowe dane bankowe dotyczące Stałych Instrukcji Rozliczeniowych 22/09/2021Shareholder letter
SISF Alternative Securitised IncomeZmiana polityki inwestycyjnej14/09/2021Shareholder letter
SISF China A Derivatives EPMZmiana polityki inwestycyjnej14/09/2021Shareholder letter
SISF China A Derivatives Investm PurpZmiana polityki inwestycyjnej14/09/2021Shareholder letter
SISF European Sustainable Equity Zmiana porównawczych wskaźników referencyjnych14/09/2021Shareholder letter
European ValuePragniemy poinformować, że z dniem 11 października 2021 r. („Data wejścia w życie”) zmieni się zakres portfela inwestycyjnego Funduszu z zazwyczaj mniej niż 50 spółek na 30-70 spółek, a do polityki inwestycyjnej zostanie dodane sformułowanie w celu lepszego wyjaśnienia strategii w zakresie wartości.09/09/2021Shareholder letter
Sustainable Multi-AssetPragniemy poinformować, że nazwa i polityka inwestycyjna Funduszu ulegną zmianie ze skutkiem od dnia 11 października 2021 r. („Data wejścia w życie”).09/09/2021Shareholder letter
Schroder ISF

Zmiana docelowego wskaźnika referencyjnego 30/06/2021Shareholder letter
Schroder ISF

Roczne walne zgromadzenie inwestorów Schroder International Selection Fund27/05/2021Shareholder letter
QEP Global Value PlusLikwidacja27/05/2021Shareholder letter
All China EquityZmiana docelowego wskaźnika referencyjnego 18/05/2021Shareholder letter
Asia Pacific ex-Japan EquityZmiana nazwy, celu inwestycyjnego i polityki18/05/2021Shareholder letter
BRICAktualizacja polityki inwestycyjnej18/05/2021Shareholder letter
China A Adjustementsróżne subfundusze/aktualizacja polityki inwestycyjnej18/05/2021Shareholder letter
Commodity Zmiana oczekiwanej dźwigni finansowej18/05/2021Shareholder letter
European Alpha FocusZmiana nazwy, celu inwestycyjnego i polityki oraz usunięcie opłaty za wyniki18/05/2021Shareholder letter
Flexible RetirementZmiana nazwy, celu inwestycyjnego i polityki oraz zarządzającego inwestycjami18/05/2021Shareholder letter
Global Cities Real EstateZmiana nazwy i aktualizacja wskaźnika referencyjnego18/05/2021Shareholder letter
Global Emerging Markets Opportunities Aktualizacja polityki inwestycyjnej18/05/2021Shareholder letter
Global EquityZmiana docelowego wskaźnika referencyjnego 18/05/2021Shareholder letter
Gross to Net Benchmarkróżne subfundusze/zmiana docelowego wskaźnika referencyjnego z wariantów brutto na netto18/05/2021Shareholder letter
Hong Kong EquityObjaśnienie celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej18/05/2021Shareholder letter
Libor Replacementsróżne subfundusze/zmiany docelowych wskaźników referencyjnych18/05/2021Shareholder letter
QEP Global Active value and QEP Global ESG ex Fossil Fuelszmiana polityki inwestycyjnej18/05/2021Shareholder letter
Strategic Creditzmiana celu inwestycyjnego i polityki18/05/2021Shareholder letter
QEP Global Equity Market Neutrallikwidacja20.04.2021Shareholder letter
    

2019

Fundusz Schroder ISFZmianaData wejścia w życie 
EURO LiquidityCel inwestycyjny i polityka inwestycyjna ulegają zmianie w celu dostosowania się do rozporządzenia w sprawie funduszy rynku pieniężnego oraz uwzględnienia zezwolenia na prowadzenie działalności w trybie tam uregulowanym.21.03.2019Shareholder letter
US Dollar LiquidityCel inwestycyjny i polityka inwestycyjna ulegają zmianie w celu dostosowania się do rozporządzenia w sprawie funduszy rynku pieniężnego oraz uwzględnienia zezwolenia na prowadzenie działalności w trybie tam uregulowanym.21.03.2019Shareholder letter

2014

Fundusz Schroder ISFZmianaData wejścia w życie
Global High YieldZmiana polityki wypłat dywidendy należnej od akumulacyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 w USD z miesięcznej stopy zmiennej na miesieczną stałą według stopy 6%.24.10.2014
Global Property SecuritiesZmiany w zarządzaniu funduszem-współzarządzanie z EII Capitel Management Inc.16.07.2014
Global Equity YieldZmiana częstotliwości wypład dywidendy należnej od akumulacyjnych jednostek uczestnictwa typu A w USD z kwartalnej stałej według stopy 4% na miesieczną stałą według stopy 4%.30.06.2014
US Large CapPołączenie z funduszem US Equity Alpha.30.05.2014
Brazilian EquityZamknięcie funduszu24.01.2014
Global Resources EquityZamknięcie funduszu24.01.2014

2013

Fundusz Schroder ISFZmianaData wejścia w życie
Emerging Market Sovereign BondZmiana nazwy funduszu Emerging Market Sovereign Bond na Emerging Market Local Currency Bond oraz zmiana polityki inwestycyjnej.01.10.2013
Emerging Europe Debt Absolute ReturnPrzekształcenie funduszu w Wealth Preservation EUR01.07.2013
RóżneZmiana benchmarku z brutto na netto — Asian Equity Yield, Asian Opportunities, China Opportunities, Greater China, Indian Equity i Hong Kong Equity02.04.2013
EURO BondPrzeformułowanie celu inwestycji02.01.2013
EURO Short Term BondPrzeformułowanie celu inwestycji02.01.2013
Global Corporate BondZmiana celu inwestycji polegająca na uniemożliwieniu inwestowania w aktywne pozycje walutowe02.01.2013
Global Credit Duration HedgedZmiana celu inwestycji polegająca na uniemożliwieniu inwestowania w aktywne pozycje walutowe02.01.2013
Global Inflation Linked BondPrzeformułowanie celu inwestycji02.01.2013
US Dollar BondZmiana celu inwestycji polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe02.01.2013
Asian Bond Absolute ReturnZmiana częstotliwości wypłat dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu C w USD z rocznej zmiennej na roczną stałą według stopy 5% oraz zmiana wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 zabezpieczonych w EUR z miesięcznej stałej według stopy 4,5% na miesięczną stałą według stopy 5%01.01.2013
Emerging Europe Debt Absolute ReturnZmiana częstotliwości wypłat i wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 w EUR, B1 w EUR i A1 w USD z miesięcznej stałej według stopy 4% na roczną01.01.2013
Emerging Markets Debt Absolute ReturnZmiana wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A zabezpieczonych w EUR, A zabezpieczonych w SGD, A w USD i B w USD z kwartalnej stałej według stopy 7% na kwartalną stałą według stopy 5% oraz zmiana wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 zabezpieczonych w AUD, A1 zabezpieczonych w EUR, B1 w EUR, A1 w USD i B1 w USD z miesięcznej stałej według stopy 7% na miesięczną stałą według stopy 5%01.01.2013
Global Managed CurrencyZmiana częstotliwości wypłat i wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A w EUR, A w USD i A1 w USD z kwartalnej stałej według stopy 3% na roczną zmienną01.01.2013
Strategic BondZmiana częstotliwości wypłat i wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A zabezpieczonych w EUR, A1 w EUR i B w EUR z półrocznej zmiennej na kwartalną stałą według stopy 3% oraz zmiana wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A w USD z miesięcznej stałej według stopy 4% na miesięczną stałą według stopy 3%01.01.2013
Global Equity YieldZmiana częstotliwości wypłat dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 w USD z kwartalnej stałej według stopy 4% na miesięczną stałą według stopy 4%01.01.2013
Wszystkie funduszeZmiana polityki dystrybucyjnej w odniesieniu do wszystkich klas jednostek uczestnictwa wypłacających zmienną dywidendę. Dochód będzie teraz dystrybuowany przed odliczeniem wydatków funduszu. Wcześniej dochód był dystrybuowany po potrąceniu tych wydatków.01.01.2013

2012

Fundusz Schroder ISFZmianaData wejścia w życie
European AllocationWłączenie European Allocation do funduszu European Total Return07.12.2012
European DefensiveWłączenie European Defensive do funduszu Global Multi-Asset Income07.12.2012
US All CapWłączenie US All Cap do funduszu US Equity Alpha07.12.2012
Asian Equity YieldZmiana polityki dystrybucji dochodów z jednostek uczestnictwa typu C z kwartalnej zmiennej na miesięczną stałą według stopy 4%01.10.2012
EURO Credit Duration HedgedZamknięcie funduszu19.09.2012
EURO Government LiquidityZamknięcie funduszu19.09.2012
Asian Smaller CompaniesLikwidacja opłaty za wyniki i zmiana benchmarku z indeksu MSCI AC Far East ex Japan na indeks MSCI AC Asia ex Japan Small Cap03.09.2012
Global Managed CurrencySprecyzowanie celu inwestycji polegające na uwzględnieniu generowania dochodów03.09.2012
QEP Global Dynamic BlendZmiana nazwy na QEP Global Blend03.09.2012
Middle EastZmiana benchmarku — zmiana 20% benchmarku z S&P Saudi Arabia Large / Mid Cap na MSCI Saudi Arabia Domestic01.09.2012
EURO Active ValueWłączenie EURO Active Value do funduszu SISF European Large Cap25.07.2012
Wszystkie funduszeWłączenie Schroder Strategic Solutions SICAV do funduszu Schroder ISF SICAV02.07.2012
Wszystkie funduszeWprowadzenie Kluczowych informacji dla inwestorów oraz Dodatkowych informacji zastępujących strony z Uproszczonymi prospektami i Informacjami o funduszach.14.05.2012
Asian Bond JPYZmiana stałej kwoty dystrybucji zysków (z 60 JPY/jednostkę na 48 JPY/jednostkę) i w USD (z 0,60 USD/jednostkę na 0,48 USD/jednostkę)31.01.2012
Asian Bond Absolute ReturnZmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe i stosowania metody VaR02.04.2012
Converging Europe Bond JPYZmiana stałej kwoty dystrybucji zysków (z 48 JPY/jednostkę na 36 JPY/jednostkę) i w EUR (z 0,48 EUR/jednostkę na 0,36 EUR/jednostkę)31.01.2012
EURO BondZmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe02.04.2012
EURO Credit Duration HedgedSprecyzowanie celu inwestycji polegające na uwzględnieniu aktywnych pozycji walutowych02.04.2012
EURO Government BondZmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe i obniżeniu opłaty za zarządzanie jednostkami uczestnictwa typu A, A1 i B z 0,50% do 0,40%02.04.2012
EURO Short Term BondZmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe02.04.2012
Global Credit Duration HedgedZmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe02.04.2012
Global Corporate BondZmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe02.04.2012
Global Emerging Market OpportunitiesZmiana celu inwestycji polegająca na jego sprecyzowaniu, umożliwieniu inwestowania w papiery wartościowe z całego świata generujące stały dochód i aktywa płynne dla celów defensywnych oraz usunięciu wszelkich odwołań do indeksów finansowych02.04.2012
Global High Income BondZmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe02.04.2012
Global Inflation Linked BondZmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe02.04.2012
Japanese Large CapZmiana nazwy funduszu na Japanese Opportunities, zmiana celu inwestycji i wzrost AMC (A — 1,50%, C — 1%)02.04.2012
Pacific EquityZmiana nazwy na Asian Opportunities02.04.2012

2011

Fundusz Schroder ISFZmianaData wejścia w życie
Asian Total ReturnZmiana opłaty za jednostki uczestnictwa typu C z 0,75% na 1,00%01.04.2011 r.
EURO BondZmiana w polityce dystrybucji z wypłaty zmiennej rocznej na zmienną półroczną30.06.2011 r
EURO Dynamic GrowthPołączenie z funduszem EURO Equity12.05.2011 r.
Global BondSprecyzowanie zakresu inwestycji, tj. uwzględnienie możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe01.04.2011 r.
Global Demographics & Wealth DynamicsZmiana nazwy funduszu na Global Demographic Opportunities01.02.2011 r.
Global Dividend MaximiserZmiana benchmarku z MSCI All Countries World TR Net na MSCI World TR Net01.01.2011 r.
Global Equity IncomeZmiana benchmarku z MSCI All Countries World TR Net na MSCI World TR Net01.01.2011 r.
Global Equity YieldZmiana benchmarku z MSCI All Countries World TR Net na MSCI World TR Net01.01.2011 r.
Global Tactical Asset AllocationZmiana warunków transakcji z transakcji typu T-2 połączonej z rozliczeniem umorzenia typu T+5 na transakcję typu T-1 połączoną z rozliczeniem umorzenia typu T+323.02.2011 r.
QEP US CorePołączenie z funduszem QEP Global Core12.05.2011 r.
Strategic BondSprecyzowanie zakresu inwestycji, tj. uwzględnienie możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe01.04.2011 r.
US Dollar LiquidityNastępujące obniżki opłat:
  1. Obniżenie rocznej opłaty za zarządzanie jednostkami uczestnictwa typów A, A1, B i D z 0,50% na 0,20%
  2. Obniżenie opłaty dystrybucyjnej za jednostki uczestnictwa typów A1 i B z 0,10% na 0,00%
 
Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch,
Taunustor 1,
60310 Frankfurt am Main

Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.

W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.