Rynki wschodzące

Wykorzystanie możliwości rozwoju na niedostatecznie reprezentowanych rynkach.

Możliwości wzrostu na świecie

Rynki wschodzące są bardzo zróżnicowane, ale mogą oferować jedne z najbardziej atrakcyjnych możliwości wzrostu w skali globalnej

Aktywni pozostają z przodu

Aktywni zarządzający starają się pomóc klientom wyprzedzać szybko zmieniające się warunki i wcześniej wykorzystywać nadarzające się okazje

Włączone aspekty ESG

Można uzyskać dostęp do strategii inwestycyjnych uwzględniających kwestię zrównoważonego rozwoju

Nie ma czegoś takiego jak typowy rynek wschodzący

Okazje w Chinach wyglądają zupełnie inaczej niż w Chile. Wspólną cechą wielu rynków wschodzących jest szybszy potencjalny wzrost niż w gospodarkach rozwiniętych, a także obietnica rozwoju rynku kapitałowego i pączkujących krajowych rynków oszczędności. Jednak ten sam potencjał, który czyni je atrakcyjnymi, sprawia, że trudno się nimi kierować bez pewnej ręki za kierownicą.

Istnieją ważne powody, aby być aktywnym na rynkach wschodzących

Rynki wschodzące mogą być bardziej zmienne i często przesadnie reagują na nowe informacje. Zmienność stwarza jednak możliwości, które mogą być wykorzystane przez doświadczonych aktywnych zarządzających - np. przewidywanie zmian w udziałach w indeksach zamiast reagowania na nie. Aktywni zarządzający mogą również pomóc w zarządzaniu ryzykiem, obserwując i łagodząc zmiany w sposób, w jaki nie mogą tego robić fundusze pasywne.


Kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG) nigdy nie były ważniejsze. Aktywni inwestorzy mogą zajrzeć do środka konkretnych firm, aby sprawdzić, kto jest nastawiony na zrównoważony rozwój. Jest to szczególnie ważne ze względu na większą obecność spółek państwowych na rynkach wschodzących.

Nasi eksperci nie we wszystkim się zgadzają - i to nam się podoba.

Oczywiście nasi specjaliści ds. rynków wschodzących posiadają dogłębną wiedzę i są obecni na miejscu, czego można oczekiwać. Nie podpinają jednak swoich spostrzeżeń pod centralną formułę. Regularnie dyskutują, kwestionują i analizują nawzajem swoje poglądy.
Nasi pracownicy mają również do dyspozycji szereg stale aktualizowanych narzędzi i analiz związanych z ESG - niezbędnych dla silnej strategii dotyczącej rynków wschodzących.

"Ten sam potencjał, który sprawia, że rynki wschodzące są atrakcyjne, sprawia również, że trudno na nich nawigować bez pewnej ręki za kierownicą.

Informacje o ryzyku

Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Wartość inwestycji i dochód z nich czerpany mogą zarówno wzrastać, jak i spadać oraz możesz (Ty lub Twoi klienci) nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.Inwestowanie na rynkach wschodzących zwykle jest obarczone większym ryzykiem niż na rynkach rozwiniętych: są mniej stabilne politycznie, prawnie i operacyjnie. Zmiany kursów walut mogą również spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.