Aktywna własność

Dążymy do napędzania zmian, które mają na celu ochronę i zwiększenie wartości inwestycji.

Czym jest aktywna własność?

Siły społeczne i środowiskowe przekształcają społeczeństwa, gospodarki, branże i rynki finansowe. Spółki lub emitenci, dla których priorytetem jest właściwe zarządzanie w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), mają potencjał, by z czasem dostarczać więcej wartości, zarówno dla inwestorów, jak i społeczeństwa.

Aktywna własność w Schroders oznacza angażowanie się w spółki i emitentów oraz nasze aktywa w celu zachęcania do odpowiedzialnego zachowania. Poprzez rozliczanie kierownictwa dążymy do wzmocnienia długoterminowej wartości naszych inwestycji.

Dlaczego Schroders?

Rejestrujemy i monitorujemy zaangażowanie w ESG od ponad 20 lat. Koncentrujemy się na wzmacnianiu długoterminowej kondycji firm i aktywów będących przedmiotem inwestycji, liczbie wysokiej jakości działań, naszej przejrzystości i współpracy w różnych dziedzinach wiedzy.

Nasz model aktywnej własności upoważnia nasze zespoły inwestycyjne do podejmowania wysokiej jakości zaangażowania, wykorzystując swoją wiedzę na temat branży i spółek oraz nawiązane relacje. Wszyscy nasi fundamentalni inwestorzy kapitałowi i kredytowi muszą podjąć się minimalnej liczby zaangażowań w trakcie roku. Jest to część tego, co uważamy za dobrą integrację aspektów ESG.

Nasz zespół specjalistów ds. ESG i kwestii wpływu ściśle współpracuje z inwestorami, aby analizować czynniki ryzyka i możliwości obecne na świecie, wykorzystywać nasze wpływy, aby wezwać firmy do zmian i pomóc skierować kapitał w nowe, innowacyjne rozwiązania na całym świecie.

Rok 2022 w liczbach

Liczby te łączą nasze szczegółowe zaangażowanie w kampanie tematyczne, wspólne zaangażowanie i masową komunikację w okresie głosowania.

73

kraje

7.000+

liczba głosowań na zgromadzeniach akcjonariuszy

3.400

liczba spółek, w które się zaangażowaliśmy

Aby dowiedzieć się więcej o tym, co oznacza aktywna własność w Schroders, przeczytaj nasz Engagement Blueprint

Tematy