Inwestowanie Odpowiedzialne Społecznie

Wywieranie pozytywnego wpływu we wszystkim, co robimy 

Wszystkie inwestycje mają wpływ.

Naszym celem jest wywieranie pozytywnego wpływu we wszystkim, co robimy - w każdej decyzji korporacyjnej, w każdej decyzji inwestycyjnej. Nasze decyzje wpływają na finansową przyszłość naszych klientów, ale mają również wpływ na społeczeństwo i środowisko. Dlatego kierujemy kapitał do zrównoważonych i trwałych przedsiębiorstw - wiemy, że może to przyspieszyć pozytywne zmiany na świecie.
Ale zrównoważony rozwój musi sięgać głęboko. W ramach Schroders jest on zintegrowany z każdym zespołem inwestycyjnym, a każdy inwestor może czerpać korzyści z autorskich narzędzi oraz danych. Ponieważ możemy poddać rygorystycznej weryfikacji każdą firmę, w którą inwestujemy, możemy zastosować te same miary i wartości do samych siebie. Odzwierciedleniem jest nasze zaangażowanie w inicjatywę ONZ Global Compact oraz w cele oparte na dowodach naukowych. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad odpowiedzialności poprzez przejrzystą sprawozdawczość i ujawnianie informacji.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu

Jako zarazem brytyjska spółka akcyjna i globalny inwestor mamy do odegrania fundamentalną rolę w dekarbonizacji gospodarki

Mierzenie wpływu

Inwestujemy w nasze autorskie narzędzia i dane, aby zmienić sposób, w jaki postrzegamy i wyceniamy firmy

Nadzór nad zrównoważonym rozwojem

Osoba sprawująca funkcję Co-Head of Investment przewodzi Komitetowi Wykonawczemu ds. Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Executive Committee), który nadzoruje naszą strategię w tym obszarze.