Jesteśmy tu, by zadbać o to, co dla Ciebie ważne

Od ponad 200 lat budujemy partnerskie relacje z naszymi klientami, stawiając ich w centrum wszystkiego, co robimy.
Banners cities with translucent lens 2880x1112

RESET 3D

Przełomowy powrót świata do starej normalności

Biznes

Jako globalna firma zarządzająca aktywami i majątkiem, Schroders dostarcza szeroką gamę inwestycji zaprojektowanych w celu zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb instytucji, pośredników i osób o wysokich dochodach netto.

Perspektywy na rok 2024

Rynki w erze resetu związanego z 3D

Fundusze zrównoważonego rozwoju i ukierunkowane na wywieranie wpływu

Dowiedz się więcej o naszej ofercie produktów ukierunkowanych na wywieranie wpływu (Impact Goals)

Witamy w Globalnym Badaniu Inwestorów 2023

Wyższe stopy procentowe i inflacja tworzą nowe otoczenie dla inwestycji. Niniejsze badanie o zasięgu globalnym ukazuje, w jaki sposób 23.000 osób dostosowuje swoje strategie oraz przedstawia wpływ na kwestie takie jak zrównoważone inwestycje.