Fundusze i strategie

Łatwo dostępne, różnorodne portfele inwestycyjne

Multi-Asset*

Zespół multi-asset w Schroders zapewnia możliwość dywersyfikacji portfeli inwestorów pomiędzy różne aktywa i regiony, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnego poziomu dochodu. *Wiele klas aktywów

Instrumenty dłużne

Obecność Schroders na rynkach obligacji, umożliwia inwestorom dostęp do szerokiego spektrum dłużnych instrumentów skarbowych, korporacyjnych oraz rynku walutowego.

Akcje

Akcje rynków rozwiniętych i wschodzących dla portfeli wzrostowych

Alternatywne klasy aktywów

Inwestycje alternatywne Schroders to zaawansowane rozwiązania dla bardziej świadomych inwestorów, celnie trafiające w ich potrzeby.

Polecane fundusze

Centrum funduszy

Kluczowe ryzyka inwestycyjne

Ten materiał marketingowy jest przeznaczony wyłącznie dla klientów profesjonalnych. Ta strona nie jest odpowiednia dla klientów detalicznych.

Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Wartość inwestycji i dochód z nich czerpany mogą zarówno wzrastać, jak i spadać oraz możesz (Ty lub Twoi klienci) nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.

Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wyżej wymienione papiery wartościowe / sektory / kraje.

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch,
Taunustor 1,
60310 Frankfurt am Main

Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.

W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.