Przedstawiciel funduszu w Polsce

Podmiotem odpowiedzalnym za realizacji zadań wynikających z art. 92 Dyrektywy 2009/65/WE[1] jest Schroder Investment Management (Europe) S.A., z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga przy ul. 5 Rue Höhenhof, 1736 Senningerberg.


Rozwiązania na rzecz Inwestorów są opublikowane na stronie internetowej
www.eifs.lu/schroders