Multi-Asset

Uzyskaj to, co najlepsze, poprzez połączenie różnych aktywów

Zbudowany dla zmian

Zmiany są nieuniknione - a żeby osiągnąć długoterminowe cele, trzeba je zaplanować

Większe bezpieczeństwo

Różne aktywa posiadają odmienne zalety, więc ich połączenie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo

Odporne portfele

Członkowie naszego zespołu nieustannie stawiają sobie nawzajem wyzwania, aby tworzyć portfele, które przetrwają próbę czasu.

Jedyne, co jest pewne, to niepewność

Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, ale wiemy, że różne aktywa w odmienny sposób reagują na warunki, w jakich się znajdują. Tak więc, choć nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, możemy zastanowić się, co powinno przynieść najlepsze rezultaty w najgorszym scenariuszu.
Inwestowanie w wiele aktywów prowadzi do logicznego wniosku, łącząc ze sobą różne aktywa. Zrównoważone połączenie akcji, obligacji, inwestycji alternatywnych i gotówki to recepta na osiąganie celów w dobrych czasach i ograniczanie strat w złych.

Kształtujemy strategie, aby osiągnąć długoterminowe cele

Niektórym klientom indywidualnym i doradcom oferujemy gotowe, zbalansowane portfele, zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszy stosunek wartości do ceny. Naszym celem jest dopasowywanie inwestycji do Twoich indywidualnych potrzeb i zrozumienie znaczenia zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do dywersyfikacji i ryzyka.

Wspólne cele, a nie myślenie grupowe

Podczas tworzenia mieszanki aktywów nie stosujemy podejścia " ustal i zapomnij". Nieustannie dokonujemy przeglądu, rebalansowania i udoskonalania, wykorzystując własne narzędzia do testowania portfeli pod kątem różnych scenariuszy.

To jednak tylko jedna połowa równania. Drugą jest czynnik ludzki. Jesteśmy dumni z kultury odpowiedzialności, która nas wyróżnia. Członkowie naszego zespołu dokładnie omawiają i dyskutują każdą inwestycję, aby zbudować solidniejszy portfel.

"Wierzymy, że połączenie sił różnych rodzajów aktywów i strategii da Tobie większą szansę na osiągnięcie pożądanych rezultatów, bez względu na otoczenie rynkowe."

Informacje o ryzyku

Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Wartość inwestycji i dochód z nich czerpany mogą zarówno wzrastać, jak i spadać oraz możesz (Ty lub Twoi klienci) nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.
Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wyżej wymienione papiery wartościowe / sektory / kraje.