Dokumenty prawne

W tej części udostępniono dokumenty prawne i informacje o sposobie inwestowania dla następujących funduszy

Dokumenty KID można znaleźć w naszym Global Fund Center na stronie odpowiedniego produktu.

Schroder ISF

Dokumenty prawne 
Schroder ISF - Informacja Dodatkowa Dla Inwestorów Subskrybujących Jednostki Uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Fundusz”)
Schroder ISF – rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”)
Prospekt spółki Schroder ISF
Sprawozdanie półroczne spółki Schroder ISF
Sprawozdanie roczne spółki Schroder ISF

Schroder GAIA

Dokumenty prawne 
GAIA - Informacja Dodatkowa Dla Inwestorów Subskrybujących Jednostki Uczestnictwa Schroder GAIA („Fundusz”)
Schroder GAIA – rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR) - 07/04/2021
Prospekt spółki Schroder GAIA

Schroder SSF

Dokumenty prawne 
Schroder SSF - Informacja Dodatkowa Dla Inwestorów Subskrybujących Jednostki Uczestnictwa Schroder Special Situations Fund („Fundusz”)


Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch,
Taunustor 1,
60310 Frankfurt am Main

Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.

W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.