Schroder GAIA

2023

Schroder GAIA 

Akcja

Data wejścia w życie

Uwagi

GAIA

Roczne walne zgromadzenie inwestorów Schroder GAIA

30/03/2023

🔽

2022

Schroder GAIA AkcjaData wejścia w życieUwagi
GAIA Oaktree CreditZmiana częstotliwości operacji subfunduszu i zmiana czasu zamknięcia operacji wykupu.

18/11/2022🔽
Schroder GAIA Oaktree CreditWyrejestrowanie z Polski klasy jednostek uczestnictwa i subfunduszu25/11/2022🔽

Schroder GAIA HelixZmiana polityki inwestycyjnej28/03/2022🔽

Schroder GAIA Cat BondZmiana celu i polityki inwestycyjnej oraz zmiana brzmienia art. 814/01/2022🔽

2021

Schroder GAIA AkcjaData wejścia w życieUwagi
Schroder GAIANowe dane bankowe dotyczące Stałych Instrukcji Rozliczeniowych 22/09/2021 🔽
Schroder GAIAzmiany wskaźnika referencyjnego LIBOR30/08/2021 🔽
Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch,
Taunustor 1,
60310 Frankfurt am Main

Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.

W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.