Czym się zajmujemy

Pomagamy klientom w budowaniu skutecznych portfeli, niezależnie od tego, jakie są ich cele.

W szybko zmieniającym się otoczeniu inwestycyjnym nasi klienci potrzebują aktywnych zarządzających, którzy posiadają doświadczenie w całym spektrum inwestycji, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania.

Emerging Markets RGB

Rynki wschodzące

wykorzystanie możliwości rozwoju na bardzo zróżnicowanych rynkach

Odkryj więcej
Alternatives_RGB

Aktywa niepubliczne i inwestycje alternatywne

Aktywa niepubliczne oraz alternatywy - wykorzystanie wyjątkowych możliwości poza tradycyjnymi rynkami w celu osiągnięcia długoterminowych celów

Odkryj więcej
Icons sheet 1_Innovation

Tematyczne

wykorzystywanie tematów, które będą kształtować świat, w którym żyjemy

Odkryj więcej
Credit CMYK

Instrumenty dłużne

Aktywa dłużne - bardzo zróżnicowana klasa aktywów, w której można rozłożyć ryzyko w celu optymalizacji dochodu i stopy zwrotu z inwestycji

Odkryj więcej
multi-asset

Multi-Asset

łączenie atutów różnych aktywów w celu osiągnięcia sukcesu na każdym rynku

Odkryj więcej
Alpha Equity RGB

Akcje

wprowadzanie innowacji do fundamentu inwestowania długoterminowego

Odkryj więcej
Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch,
Taunustor 1,
60310 Frankfurt am Main

Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.

W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.