Schroder ISF* Healthcare Innovation

Rosnąca - i starsza - populacja pobudza innowacje w obszarze ochrony zdrowia jak nigdy dotąd. Czas zainwestować w zdrowie na świecie.

Żyjemy dłużej niż kiedykolwiek - i wprowadzamy innowacje jak nigdy dotąd

Możemy teraz korzystać ze znaczących postępów w obszarze ochrony zdrowia, nowych procedur i lepszego wykorzystania nauki o danych i mocy obliczeniowej. Jednocześnie zdrowe życie i dobre samopoczucie pozostają w centrum uwagi. I oczywiście pandemia z 2020 roku na zawsze zmieniła krajobraz innowacji w ochronie zdrowia.Choć tradycyjnie postrzegany jako źródło relatywnie defensywnego wzrostu, szybkie tempo zmian w sektorze ochrony zdrowia otwiera nowe uniwersum możliwości inwestycyjnych w tym obszarze.

*Schroder International Selection Fund jest określany jako Schroder ISF.

Dlaczego żyjemy dłużej, zdrowiej

I dlaczego innowacje napędzają inwestycje w zdrowie na świecie

Komentarz w 60 sekund

Zarządzający portfelem Global healthcare John Bowler zabiera głos

Globalny portfel akcji inwestujący w ochronę zdrowia na świecie

Zarządzamy portfelami inwestycyjnymi w sektorze ochrony zdrowia od 2000 roku. Nasz zespół składający się z 5 specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia posiada ponad 90 lat łącznego doświadczenia inwestycyjnego i zarządza aktywami związanymi z tym sektorem o wartości 10 mld USD.

Skorzystaj z dywersyfikacji w pięciu podsektorach opieki zdrowotnej

1. Terapie zaawansowane: terapia genowa, leki precyzyjne2. Technologie medyczne: robotyka, łączona ochrona zdrowia3. Usługi w zakresie ochrony zdrowia: telemedycyna, zarządzanie ochroną zdrowia4. Cyfrowa ochrona zdrowia: biosensory i trackery, AI5. Dobre samopoczucie: ciało i sprawność, wzrok i słuchSkoncentrowany, ale zdywersyfikowany portfel zapewniający potencjalne długoterminowe stopy zwrotu

Przyglądamy się całemu sektorowi, aby zbudować portfel składający się z 50 do 70 akcji, które odzwierciedlają nasze najlepsze pomysły i mają na celu zapewnienie stabilnych stóp zwrotu w długim okresie.Wspierany przez opinie naszego dedykowanego zespołu danych

Zespół ponad 20 specjalistów zajmujących się danymi, statystyków i matematyków uzupełnia tradycyjne dane finansowe alternatywnymi analizami danych i technikami, w tym sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym w celu znalezienia firm, które kształtują przyszłość ochrony zdrowia.

Analiza: po 2020 roku branża nigdy nie będzie już taka sama

Podczas tego webinarium John Bowler, zarządzający funduszem Schroder ISF Healthcare Innovation, opowie o tym, jak jego zdaniem kryzys wpływa na sektor w perspektywie średnioterminowej, a także o możliwościach, jakie dostrzega.

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Więcej informacji na temat funduszu, w tym literaturę i dane dotyczące wyników, można znaleźć w naszym centrum funduszy.

Zarządzający portfelem

Schroder ISF Healthcare Innovation

Zarządzający funduszem
Fund Manager, Global Healthcare

"Osoby powyżej 65 roku życia będą najszybciej rosnącą grupą demograficzną przez najbliższe 20 lat. A budżety rządowe są już pod presją - to ogromny motor zmian, które umożliwia technologia. Pomyśl o terapii genowej, terapii immunologicznej, wizytach u lekarza pierwszego kontaktu za pomocą smartfona, diagnostyce AI. Nasz wyjątkowy zespół posiada wiedzę i duże doświadczenie, aby uchwycić te możliwości."

Zarządzający funduszem

Fund Manager, Global Healthcare

Informacje o ryzyku

 • Concentration risk: The fund may be concentrated in a limited number of geographical regions, industry sectors, markets and/or individual positions. This may result in large changes in the value of the fund, both up or down.
 • Counterparty risk: The fund may have contractual agreements with counterparties. If a counterparty is unable to fulfil their obligations, the sum that they owe to the fund may be lost in part or in whole.
 • Currency risk: The fund may lose value as a result of movements in foreign exchange rates.
 • Derivatives risk: efficient portfolio management: Derivatives may be used to manage the portfolio efficiently. A derivative may not perform as expected, may create losses greater than the cost of the derivative and may result in losses to the fund.
 • Higher volatility risk: The price of this fund may be volatile as it may take higher risks in search of higher rewards.
 • IBOR Risk: The transition of the financial markets away from the use of interbank offered rates (IBORs) to alternative reference rates may impact the valuation of certain holdings and disrupt liquidity in certain instruments. This may impact the investment performance of the fund.
 • Liquidity risk: in difficult market conditions, the fund may not be able to sell a security for full value or at all. This could affect performance and could cause the fund to defer or suspend redemptions of its shares.
 • Market Risk: The value of investments can go up and down and an investor may not get back the amount initially invested.
 • Operational risk: Operational processes, including those related to the safekeeping of assets, may fail. This may result in losses to the fund.
 • Performance risk: Investment objectives express an intended result but there is no guarantee that such a result will be achieved. Depending on market conditions and the macro economic environment, investment objectives may become more difficult to achieve.
 • Sustainability risk: The fund has the objective of sustainable investment. This means it may have limited exposure to some companies, industries or sectors and may forego certain investment opportunities, or dispose of certain holdings, that do not align with its sustainability criteria chosen by the investment manager. The fund may invest in companies that do not reflect the beliefs and values of any particular investor.

Ważne informacje: Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na tytuły uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży tytułów uczestnictwa.

Zapisów na tytuły uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w tytuły funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie.

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny tytułów uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie.

Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka prywatności firmy dostępna pod adresem www. schroders.com/en/privacy-policy. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej możemy ją dostarczyć na Państwa życzenie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg: B 37.799. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch,
Taunustor 1,
60310 Frankfurt am Main

Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.

W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.