Oświadczenie dotyczące wyceny rosyjskich papierów wartościowych w funduszach Schroders

10.03.2022 r.

Ściśle monitorujemy sytuację w odniesieniu do papierów wartościowych rosyjskich emitentów znajdujących się w naszych funduszach, na które nadal wpływa szereg działań podejmowanych przez rządy, giełdy i kontrahentów, w tym systemy sankcji, co prowadzi do poważnych problemów z wyceną i płynnością. Rynki rosyjskie zostały zawieszone, a my nie będziemy inwestować w rosyjskie lub białoruskie akcje w przewidywalnej przyszłości. Będziemy nadal stosować odpowiednie zasady wyceny zgodnie z naszymi procesami wyceny. Ze względu na te kwestie oraz z powodu naszej niezdolności do zawierania transakcji lub przenoszenia tych aktywów, wartość rosyjskich papierów wartościowych w naszych funduszach stała się de minimis i oczekujemy, że będzie to odzwierciedlone do odwołania w wartości aktywów netto wszelkich odpowiednich funduszy. Obecnie wyceniamy pozycje w rosyjskich akcjach na zero.

Dalsze zapytania klientów dotyczące rosyjskich papierów wartościowych przechowywanych w funduszach Schroders należy kierować do zwykłych przedstawicieli Schroders.

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch,
Taunustor 1,
60310 Frankfurt am Main

Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.

W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.