/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/high-alpha20equity20wthie.svg

Akcje z wysokim wskaźnikiem Alpha

Ukierunkowanie na wyższe stopy zwrotu z akcji dzięki aktywnemu zarządzaniu.

Poszukując wyższych stóp zwrotu

W otoczeniu niższych stóp procentowych inwestorzy potrzebują w swoich portfelach funduszy, które mają potencjał do zapewnienia wyższych wyników. Poleganie wyłącznie na stopach zwrotu produktów naśladujących indeks lub funduszy pasywnych prawdopodobnie nie pomoże naszym klientom w osiągnięciu ich celów inwestycyjnych.

Bądź aktywny

Wierzymy, że aktywne podejście do inwestycji jest kluczowe do wygenerowania wyższych stóp zwrotu. Wykorzystywanie tego podejścia, a także stosowanie eksperckiej wiedzy podczas selekcji inwestycji bazowych, daje zarządzającym funduszami możliwość pomnażania pieniędzy szybciej niż rośnie indeks. Znajdują się oni także w lepszej pozycji, jeśli chodzi o ochronę pieniędzy klientów w okresach pogarszającej się sytuacji gospodarczej. W odróżnieniu od funduszy pasywnych mogą oni bowiem aktywnie unikać poszczególnych akcji i sektorów.

Duże doświadczenie w aktywnym zarządzaniu

Schroders ma długą tradycję tworzenia produktów akcyjnych, które dążą do jednego celu: ponadprzeciętnych wyników. Nasz sukces zbudowany jest na zdolności do wzmacniania naszych utalentowanych specjalistów inwestycyjnych, tworzenia dla nich odpowiednich warunków i inspirowania ich do bycia wśród najlepszych w branży. 

Szeroka oferta wzrostu

Posiadamy szeroki zakres aktywnie zarządzanych produktów akcyjnych na całym świecie, zaprojektowanych by powiększać pieniądze naszych klientów. Od funduszy mogących inwestować na całym świecie do tych, które skoncentrowane są na konkretnych państwach lub tematach inwestycyjnych. Istnieją zatem opcje, które mogą pomóc w osiągnięciu różnych celów inwestycyjnych.

Zwróć uwagę: nie wszystkie produkty są dostępne na każdym rynku.

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.  Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Ważne informacje

Firma Schroders wyraziła w tym dokumencie swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym aspekcie nie stanowi materiału promocyjnego. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Część przedstawionych informacji pozyskano ze źródeł zewnętrznych, które uznajemy za wiarygodne.  Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy strony trzeciej, a dane mogą ulegać zmianie wraz ze zmianami warunków rynkowych.  Nie wyłącza to obowiązków i zobowiązań Schroders wobec naszych klientów, wynikających z systemu regulacyjnego. Dane dotyczące regionów i sektorów zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Niektóre opinie zawarte na stronie internetowej przedstawiono na podstawie prognoz. Nasze oczekiwania i przekonania są oparte na uzasadnionych założeniach, wynikających z naszej aktualnej wiedzy. Nie ma jednakże gwarancji, że jakakolwiek prognoza lub opinia się sprawdzi. Te poglądy i opinie mogą ulec zmianie. 

Topics:

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.