/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/credit20sq_gray.svg

Obligacje Korporacyjne

Inteligentnie zbudowane rozwiązania w zakresie instrumentów dłużnych.

Stabilność i stopy zwrotu

Instrumenty dłużne są powszechnie postrzegane jako bardziej stabilne i niezawodne rozwiązania inwestycyjne. Jednak polityki banków centralnych, w tym rekordowo niskie stopy procentowe, sprowadziły stopy zwrotu z instrumentów o stałym oprocentowaniu, takich jak obligacje skarbowe, do rekordowo niskich poziomów. 

Obligacje korporacyjne oferują korzyści

Inwestowanie w dług przedsiębiorstw, nazywany także długiem korporacyjnym, może oferować korzyści. Zazwyczaj stopy zwrotu z obligacji przedsiębiorstw są z upływem czasu wyższe niż z gotówki czy papierów skarbowych i mogą zapewniać dywersyfikację. Jednak obszar obligacji korporacyjnych jest bardzo zróżnicowany. Dokładne przemyślenia i analizy są konieczne w celu upewnienia się, że każda z możliwości inwestycyjnych składa się w całość. W dzisiejszym połączonym świecie globalna perspektywa jest pomocna w uzyskaniu pełnego obrazu oraz w zapewnieniu dywersyfikacji. 

Ogólnoświatowe zasoby

Firma Schroders posiada bardzo doświadczony zespół ekspertów obligacji korporacyjnych, rozsianych po całym świecie. Dokładnie badamy spółki i stosujemy najbardziej nowoczesne narzędzia oraz techniki, by wykonywać obliczenia i podejmować najlepsze decyzje inwestycyjne dla naszych klientów. 

Różnorodność wyboru

Posiadamy zróżnicowaną ofertę funduszy obligacji korporacyjnych. Nasze produkty rozciągają się po regionach geograficznych oraz oferują możliwość osiągnięcia różnorodnych rezultatów inwestycyjnych. Prosimy o zwrócenie uwagi: nie wszystkie produkty dostępne są na każdym rynku.

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Wzrost stóp procentowych co do zasady wywołuje spadek cen obligacji.

Pogorszenie jakości finansowej emitenta może powodować, że wartość obligacji spadnie lub stanie się bezwartościowa.

Ważne informacje

Firma Schroders wyraziła w tym dokumencie swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym aspekcie nie stanowi materiału promocyjnego. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Część przedstawionych informacji pozyskano ze źródeł zewnętrznych, które uznajemy za wiarygodne.  Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy strony trzeciej, a dane mogą ulegać zmianie wraz ze zmianami warunków rynkowych. Nie wyłącza to obowiązków i zobowiązań Schroders wobec naszych klientów, wynikających z systemu regulacyjnego. Dane dotyczące regionów i sektorów zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Niektóre opinie zawarte w niniejszej prezentacji przedstawiono na podstawie prognoz. Nasze oczekiwania i przekonania są oparte na uzasadnionych założeniach wynikających z naszej aktualnej wiedzy. Nie ma jednakże gwarancji, że jakakolwiek prognoza lub opinia się sprawdzi. Te poglądy i opinie mogą ulec zmianie.  

Topics:

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.