/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/credit20sq_gray.svg

Obligacje Korporacyjne

Inteligentnie zbudowane rozwiązania w zakresie instrumentów dłużnych.

Potencjał dodatkowej stopy zwrotu Większy wybór i różnorodność Porównanie indeksów globalnych obligacji Źródło: Schroders. 30 czerwca 2019 r. Obligacje korporacyjne mogą oferować: Firma Schroders posiada duże doświadczenie i kompetencje w obligacjach korporacyjnych % wypłacanych odsetek jest zazwyczaj wyższe niż w przypadku obligacji skarbowych Obligacjekorporacyjne Nabycie obligacji Płatności odsetkowe Spłata początkowego kapitału* Spółka emituje dług Źródło: Aladdin, 30 czerwca 2019 r. Źródło: Schroders. Zamieszczone jedynie w celach ilustracyjnych Źródło: Schroders. Zamieszczone jedynie w celach ilustracyjnych *Prosimy o zwrócenie uwagi, że pogorszenie jakości finansowej emitenta obligacji korporacyjnej może powodować spadek bądź stratę wartości instrumentu Stopa zwrotu z obligacji rządowych Obligacje firm o wyższych ratingach kredytowych Obligacje firm o niższych ratingach kredytowych Obligacje bardziej ryzykownych spółek, które są trudniejsze w obrocie obligacji rządowych 51 emitentów Strategiczne Rozwiązanie Obligacje Korporacyjne,czyli inwestowanie w papiery dłużne przedsiębiorstw 100+ specjalistów w obszarze obligacji korporacyjnych 9 centrów inwestycyjnych dedykowanych obligacjom korporacyjnymna świecie obligacji korporacyjnych 4.344 emitentów Dodatkowy potencjał stóp zwrotu z obligacji korporacyjnych Credit team Zespół ds. obligacji korporacyjnych Zespół ds.surowców Zespół ds.nieruchomości Zespółds. akcji Zespół ds. ESG Potencjał wyższych stóp zwrotu i większe ryzyko (niewypłacalności) VS Potencjał dodatkowej stopy zwrotu Większy wybór i różnorodność Porównanie indeksów globalnych obligacji Źródło: Schroders. 30 czerwca 2019 r. Obligacje korporacyjne mogą oferować: Firma Schroders posiada duże doświadczenie i kompetencje w obligacjach korporacyjnych Obligacjekorporacyjne % wypłacanych odsetek jest zazwyczaj wyższe niż w przypadku obligacji skarbowych Nabycie obligacji Płatności odsetkowe Spłata początkowego kapitału* Spółka emituje dług Źródło: Bloomberg, 30 czerwca 2019 r. Źródło: Schroders. Zamieszczone jedynie w celach ilustracyjnych Źródło: Schroders. Zamieszczone jedynie w celach ilustracyjnych *Prosimy o zwrócenie uwagi, że pogorszenie jakości finansowej emitenta obligacji korporacyjnej może powodować spadek bądź stratę wartości instrumentu Stopa zwrotu z obligacji rządowych Obligacje firm o wyższych ratingach kredytowych Obligacje firm o niższych ratingach kredytowych Obligacje bardziej ryzykownych spółek, które są trudniejsze w obrocie obligacji rządowych 51 emitentów Strategiczne Rozwiązanie Obligacje Korporacyjne, czyli inwestowanie w papiery dłużne przedsiębiorstw 100+ specjalistów w obszarze obligacji korporacyjnych 9 centrów inwestycyjnych dedykowanych obligacjom korporacyjnymna świecie obligacji korporacyjnych 4.344 emitentów Dodatkowy potencjał stóp zwrotu z obligacji korporacyjnych Zespół ds. obligacji korporacyjnych Zespół ds.surowców Zespół ds.nieruchomości Zespółds. akcji Zespół ds. ESG Potencjał wyższych stóp zwrotu i większe ryzyko (niewypłacalności) VS

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Wzrost stóp procentowych co do zasady wywołuje spadek cen obligacji.

Pogorszenie jakości finansowej emitenta może powodować, że wartość obligacji spadnie lub stanie się bezwartościowa.

Ważne informacje

Firma Schroders wyraziła w tym dokumencie swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym aspekcie nie stanowi materiału promocyjnego. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Część przedstawionych informacji pozyskano ze źródeł zewnętrznych, które uznajemy za wiarygodne.  Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy strony trzeciej, a dane mogą ulegać zmianie wraz ze zmianami warunków rynkowych. Nie wyłącza to obowiązków i zobowiązań Schroders wobec naszych klientów, wynikających z systemu regulacyjnego. Dane dotyczące regionów i sektorów zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Niektóre opinie zawarte w niniejszej prezentacji przedstawiono na podstawie prognoz. Nasze oczekiwania i przekonania są oparte na uzasadnionych założeniach wynikających z naszej aktualnej wiedzy. Nie ma jednakże gwarancji, że jakakolwiek prognoza lub opinia się sprawdzi. Te poglądy i opinie mogą ulec zmianie.  

Topics:

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 37 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.