/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/emerging20markets20wthie.svg

Rynki Wschodzące

Dogłębna analiza aby pomóc wychwycić okazje wzrostowe z rynków wschodzących.

Źródło: Factset i Bank of America Merrill Lynch Global Research Źródło: Schroders 14 Centrów inwestycyjnych 130+ specjalistów inwestycyjnych 35różnych sposobów na inwestowanie w rynkach wschodzących Ponad Jak dotąd rynki nie odzwierciedlają jeszcze znaczenia gospodarczego Firma Schroders dysponuje dogłębną wiedzą i szczegółową ekspertyzą w obszarze rynków wschodzących Rynki wschodzące Industrializacja i technologia wspierające wzrost gospodarczy Urbanizacja napędzająca wzrost dochodów Rosnąca klasa średnia stymulująca wydatki konsumenckie 87% Światowej populacji 38% Globalnego eksportu 45% Globalnych wydatków konsumenckich Źródło: Oxford Economics i MFW Rynki Wschodzące: fakty Rynki Wschodzące: możliwości wzrostu Źródło: MFW i Oxford Economics Udział rynków rozwijających się w globalnym PKB Czynniki stojące za wzrostem gospodarczym Chiny są drugim w kolejności największym rynkiem akcji i trzecim największym rynkiem obligacji reprezentacja rynków wschodzących w globalnych rynkach akcji na chwilęobecną 30% reprezentacja rynków wschodzących w globalnych rynkach obligacji na chwilę obecną 16% 44% 2018 57% 57% 2040 1935 r. Firma Schroders rozpoczęła operacje w Argentynie po raz pierwszy w 1946 r. Firma Schroders otworzyła biuro w Rio de Janeiro w 1971 r. Firma Schroders rozpoczęła działalność w Hongkongu w 1994 r. Firma Schroders  otworzyła biuro w Szanghaju w 1990 r. Firma Schroders otworzyła biuro w Indonezji (Dżakarta) w Jak dotąd rynki nie odzwierciedlają jeszcze znaczenia gospodarczego Firma Schroders dysponuje dogłębną wiedzą i szczegółową ekspertyzą w obszarze rynków wschodzących Rynki wschodzące 87% Światowej populacji 38% Globalnego eksportu 45% Globalnych wydatków konsumenckich Źródło: Oxford Economics i MFW Rynki Wschodzące: fakty Rynki Wschodzące: możliwości wzrostu Źródło: MFW i Oxford Economics Udział rynków rozwijających się w globalnym PKB Chiny są drugim w kolejności największym rynkiem akcji i trzecim największym rynkiem obligacji 1935 r. Firma Schroders rozpoczęła operacje w Argentynie po raz pierwszy w 1946 r. Firma Schroders otworzyła biuro w Rio de Janeiro w 1971 r. Firma Schroders rozpoczęła działalność w Hongkongu w 1994 r. Firma Schroders  otworzyła biuro w Szanghaju w 1990 r. Firma Schroders otworzyła biuro w Indonezji (Dżakarta) w reprezentacja rynków wschodzących w globalnych rynkach obligacji na chwilę obecną 16% reprezentacja rynków wschodzących w globalnych rynkach akcji na chwilę obecną 30% 44% 2018 r. 57% 57% 2040 r. Industrializacja i technologia wspierające wzrost gospodarczy Urbanizacja napędzająca wzrost dochodów Rosnąca klasa średnia stymulująca wydatki konsumenckie Czynniki stojące za wzrostem gospodarczym 14 Centrów inwestycyjnych 130+ specjalistów inwestycyjnych 35 różnych sposobów na inwestowanie w rynkach wschodzących Ponad Źródło: Factset i Bank of America Merrill Lynch Global Research Źródło: Schroders

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.  Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Ogólnie rzecz biorąc, rynki wschodzące narażone będą na większe ryzyko polityczne, prawne, ryzyko związane z drugą stroną transakcji oraz ryzyko operacyjne.

*Źródło: Schroders, na dzień 30 czerwca 2019 r.

Ważne informacje

Firma Schroders wyraziła w tym dokumencie swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym aspekcie nie stanowi materiału promocyjnego. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Część przedstawionych informacji pozyskano ze źródeł zewnętrznych, które uznajemy za wiarygodne.  Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy strony trzeciej, a dane mogą ulegać zmianie wraz ze zmianami warunków rynkowych.  Nie wyłącza to obowiązków i zobowiązań Schroders wobec naszych klientów, wynikających z systemu regulacyjnego. Dane dotyczące regionów i sektorów zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Niektóre opinie zawarte w niniejszej prezentacji przedstawiono na podstawie prognoz. Nasze oczekiwania i przekonania są oparte na uzasadnionych założeniach wynikających z naszej aktualnej wiedzy. Nie ma jednakże gwarancji, że jakakolwiek prognoza lub opinia się sprawdzi. Te poglądy i opinie mogą ulec zmianie.  

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.