/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/multi-asset20solutions20sq_gray.svg

Portfele Wielo-Aktywowe

Pomoc w osiąganiu lepszych rezultatów.

Paradoks wyboru

Świat inwestycji jest dynamiczny i ulega ciągłym zmianom. Można wybierać z wielu klas aktywów.  Każda z nich posiada własną charakterystykę i może dostarczyć odmiennych wyników w zadanym horyzoncie. 

Trzeba szukać rzeczywistej dywersyfikacji

Możesz potencjalnie poprawić wyniki oraz zredukować ryzyko, poprzez rozproszenie kapitału pomiędzy różne klasy aktywów.  Jednakże prosty miks akcji i obligacji raczej nie zapewni dywersyfikacji wymaganej przez wielu klientów, w celu wypełnienia celów inwestycyjnych w krótkim i długim terminie.  Zależnie od apetytu na ryzyko, możesz rozważyć wprowadzenie klas alternatywnych, takich jak nieruchomości lub surowce. 

Aktywna alokacja jest kluczem

Nasze Strategiczne Rozwiązania Portfeli Wielo-Aktywowych alokują kapitał aktywnie pomiędzy różne klasy aktywów tak, by tworzyć wartość z biegiem czasu. To może być pomocne w bieżącym otoczeniu niskich stóp zwrotu, które może utrzymywać się przez pewien czas.  

Fundusze lepiej dopasowane do celów

Zbudowaliśmy nasze produkty, tak aby były dostosowane do potrzeb naszych klientów. Od strategii dążących do pobicia inflacji, po fundusze dostarczające zróżnicowany strumień dochodów - dostarczamy rozwiązania odpowiadające zróżnicowanym celom. Zwróć uwagę: nie wszystkie produkty są dostępne na każdym rynku.

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.  Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Inwestycje alternatywne mogą być bardziej zmienne niż akcje czy obligacje, a ich spieniężenie trudne w krótkim okresie.

Ważne informacje

Firma Schroders wyraziła w tym dokumencie swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym aspekcie nie stanowi materiału promocyjnego. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Część przedstawionych informacji pozyskano ze źródeł zewnętrznych, które uznajemy za wiarygodne.  Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy strony trzeciej, a dane mogą ulegać zmianie wraz ze zmianami warunków rynkowych.  Nie wyłącza to obowiązków i zobowiązań Schroders wobec naszych klientów, wynikających z systemu regulacyjnego. Dane dotyczące regionów i sektorów zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Niektóre opinie zawarte w niniejszej prezentacji przedstawiono na podstawie prognoz. Nasze oczekiwania i przekonania są oparte na uzasadnionych założeniach wynikających z naszej aktualnej wiedzy. Nie ma jednakże gwarancji, że jakakolwiek prognoza lub opinia się sprawdzi. Te poglądy i opinie mogą ulec zmianie. 

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.