/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/retirement-white.svg

Zabezpieczenia Emerytalne

Poprawa warunków Twoich Klientów w "podróży ku emeryturze".

Możliwości zabezpieczeń emerytalnych

Emerytura staje się coraz istotniejszą kwestią dla wielu osób, ponieważ odpowiedzialność za nią przesuwa się z rządów i przedsiębiorstw na osoby indywidualne. Aktualnie wiele osób nie ma innego wyboru niż wziąć większą odpowiedzialność za swoją emeryturę. Stwarza to możliwości dla tych osób, które chcą zaangażować się w inwestycje, by czerpać z nich potencjalne zyski na emeryturze.       

Bogate doświadczenie

Zasady i regulacje w zakresie emerytur mogą być złożone i trudne w interpretacji. Firma Schroders posiada dogłębną wiedzę na temat wszystkich aspektów "podróży ku emeryturze". Posiada również długą historię w zaspokajaniu potrzeb oszczędzających na ten cel bądź już na niej przebywających. Rozumiemy uwarunkowania emerytalne dla osób indywidualnych, osób sporządzających plany finansowe oraz dla systemów emerytalnych na poziomie globalnym i krajowym. Wykorzystujemy szeroki wachlarz doświadczeń oraz spostrzeżeń, przekazując informacje o naszych produktach i rozwiązaniach inwestycyjnych. 

Horyzont długoterminowy

Zawsze stosowaliśmy długoterminowe podejście do inwestowania, które jest spójne z horyzontem czasowym oszczędzania na emeryturę. Naszym celem jest dostarczenie wysokich, stabilnych stóp zwrotu w długim terminie. Wielu naszych klientów, zarówno dużych jak i małych, jest z nami od dekad. Pomogliśmy im przejść przez każde stadium procesu.

Produkty na każdy etap "podróży ku emeryturze"

Nasze produkty mogą pomóc na każdym etapie "podróży ku emeryturze". Począwszy od tych, które oferują wzrost wartości w fazie oszczędzania jak i te, które mogą zapewnić źródło dochodu po przejściu na emeryturę - istnieje możliwość dopasowania produktu do potrzeb. Prosimy o zwrócenie uwagi: nie wszystkie produkty dostępne są na każdym rynku.

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.  Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Ważne informacje

Firma Schroders wyraziła w tym dokumencie swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym aspekcie nie stanowi materiału promocyjnego. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Część przedstawionych informacji pozyskano ze źródeł zewnętrznych, które uznajemy za wiarygodne.  Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy strony trzeciej, a dane mogą ulegać zmianie wraz ze zmianami warunków rynkowych.  Nie wyłącza to obowiązków i zobowiązań Schroders wobec naszych klientów, wynikających z systemu regulacyjnego. Dane dotyczące regionów i sektorów zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Niektóre opinie zawarte w niniejszej prezentacji przedstawiono na podstawie prognoz. Nasze oczekiwania i przekonania są oparte na uzasadnionych założeniach wynikających z naszej aktualnej wiedzy. Nie ma jednakże gwarancji, że jakakolwiek prognoza lub opinia się sprawdzi. Te poglądy i opinie mogą ulec zmianie.

Topics:

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 35 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.