W centrum uwagi

'Generacja X bardziej martwi się o wzrost zrównoważony niż millennialsi'


Osoby z generacji X - definiowanej jako osoby w wieku od 38 do 50 lat - wydają się być bardziej zmotywowane by inwestować w sposób zrównoważony niż millennialsi.

61% przedstawicieli generacji X zawsze będzie rozważało czynniki zrównoważonego rozwoju przy wyborze produktu inwestycyjnego, w porównaniu z 59% w przypadku millennialsów (osób w wieku 18-37 lat), jak wynika z nowego badania.

Połowa (50%) tzw. Baby Boomers (51 do 70 lat) twierdzi, że zawsze rozważa kwestie zrównoważonego rozwoju, gdy było to 40% dla Cichej Generacji (ponad 71 lat). Przeciętna dla wszystkich inwestorów to 57%.

Takie wyniki były częścią Globalnego Badania Inwestorów Schroders 2019, w którym uwzględniono opinie ponad 25.000 inwestorów z 30 krajów. Sugerują one, że choć generacja X prowadzi w tym zakresie, to większość inwestorów uwzględnia kwestie zrównoważonego rozwoju podczas inwestycji.

Czy moje inwestycje mają wpływ?

Większość inwestorów czuje, że ich indywidualne inwestycje mogą przyczynić się do bardziej zrównoważonego rozwoju na świecie.

Ponownie Generacja X na czele. Blisko 2/3 z nich (64%) wierzy w to, że ich inwestycje mają faktyczny wpływ, w porównaniu do 60% dla millennialsów. Dla Baby Boomers było to 57%, dla Cichej Generacji połowa. Przeciętna zaś to 60%.

Jest również znaczący popyt na wszelkie fundusze biorące pod uwagę czynniki zrównoważonego rozwoju, często określane jako ESG - od środowiska (Environment), społeczeństwa (Social) oraz ładu korporacyjnego (Governance) - a nie tylko na te konkretnie określane jako "fundusze zrównoważonego rozwoju".

Prawie 2/3 osób z Generacji X (65%) zgadza się, że wszystkie fundusze powinny brać pod uwagę czynniki zrównoważonego rozwoju, w porównaniu do 60% dla millenialsów.

Co być może zaskakujące, Baby Boomers (62%) chcieli tego częściej niż millennialsi. Dla Cichej Generacji odsetek wyniósł 56%. Przeciętna to 61%.

Generacja X była bardziej zmotywowana, by inwestować w sposób zrównoważony.

CS1778_T2_Article1_PLPL.jpg

Badanie wskazało również na obawy Generacji X o zmiany klimatu. Więcej niż 2/3 osób z Generacji X czuje, że zmiana klimatu ma lub będzie miała wpływ na ich inwestycje. To wiecej niż w przypadku millennialsów (64%), Baby Boomers (58%) i Cichej Generacji (51%). Globalna średnia dla wszystkich inwestorów to 63%.

Dlaczego Generacja X płynie pod prąd?

Jessica Ground, Global Head of Stewardship w Schroders: "Było niemożliwym przegapić niepokój dotyczący zmian klimatycznych ze strony młodszych generacji w minionym roku. Greta Thunberg, 16-letnia aktywistka, poprowadziła szarżę Generacji Y, trafiając na czołówki gazet na całym świecie z powodu protestów.

"Ludzie mogą łatwo założyć, że to zawsze młodsze generacje są najbardziej zainteresowane inwestowaniem społecznie odpowiedzialnym.

"Nasze badanie stawia to założenie pod znakiem zapytania. Pośród inwestorów to właśnie Generacja X przywiązuje największą wagę.

"Być może wynika to z rozgłosu wywołanego przez Gretę i innych, który ich rodzice dostrzegli. Niezależnie od powodu, cała masa osób po czterdziestce oszczędza na przyszłość i na swoje emerytury. Zarządzający funduszami inwestujący w ich imieniu powinni wziąć te obawy pod uwagę i upewnić się, że ich kapitał jest zainwestowany w taki sposób, jakiego oczekują."

Firma Schroders zleciła Research Plus Ltd przeprowadzenie w okresie od 4 kwietnia do 7 maja 2019 r. niezależnego badania online na grupie 25 743 inwestorów z 32 krajów na całym świecie. To badanie definiuje "inwestorów" jako osoby, które będą inwestowały minimum 10 000 € (lub równowartość tej kwoty) w ciągu 12 miesięcy i którzy na przestrzeni minionych 10 lat dokonali zmian w swoim portfelu; te osoby odzwierciedlają opinie inwestorów z każdego kraju uwzględnionego w ankiecie.