Professional Investor

Wartość aktywów netto

367,9149 PLN

13.12.2019

up 1,0659

Wartość aktywów netto

594,4881 PLN

13.12.2019

down 0,1139

Wartość aktywów netto

64,1164 PLN

13.12.2019

up 1,5422

Prognozy inwestycyjne

08LIS 2019

Infografika ekonomiczna: październik 2019

Prognozy inwestycyjne

08LIS 2019

Infografika ekonomiczna: październik 2019

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Czytaj więcej

Miesięczna alokacja aktywów

09PAŹ 2019

Miesięczna alokacja aktywów: wrzesień 2019

Miesięczna alokacja aktywów

09PAŹ 2019

Miesięczna alokacja aktywów: wrzesień 2019

Nasz zespół ds. zarządzania strategiami zbudowanymi z wielu klas aktywów dzieli się z Państwem swoim podejściem do poszczególnych klas aktywów w miesięcznej alokacji.

Czytaj więcej

Prognozy inwestycyjne

09PAŹ 2019

Infografika ekonomiczna: wrzesień 2019

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Globalne Badanie Inwestorów

27WRZ 2019

Czego inwestorzy oczekują od zarządzających funduszami?

Zarządzający powinni prioretyzować kwestie ochrony środowiska inwestując w spółki, według badania na 25000 inwestorach

Informacje ogólne

Niedawno przeprowadziliśmy kompleksowy przegląd prowadzonej w całej grupie Schroders działalności agenta transferowego („AT”). Na skutek tego podjęto decyzję, aby od dnia 1 lipca 2019 r. zlecić realizację zadań AT luksemburskiemu oddziałowi spółki HSBC France („HSBC”).

Dodatkowe informacje można znaleźć w Zawiadomieniu oraz w Często zadawanych pytaniach.

Pragniemy poinformować, że z dniem 27 czerwca 2018 r. nazwa Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ("SIM Lux") zmieniła się na Schroder Investment Management (Europe) S.A. ("SIM Europe").

Schroder ISF Global Gold

Efektywna dywersyfikacja portfela wykorzystująca potencjał wzrostu popytu na złoto

Dowiedz się więcej

Schroders Live

17STY 2018
11:00 am - 45 minut

Zawiadamiamy o wystąpieniu opóźnienia publikacji kart jednostek uczestnictwa funduszu.