Professional Investor

Wartość aktywów netto

370,9403 PLN

21.02.2020

down 0,3719

AUM (M) 207,30

Wartość aktywów netto

607,8724 PLN

21.02.2020

up 0,0450

AUM (M) 2098,26

Wartość aktywów netto

64,0761 PLN

21.02.2020

down 0,5457

AUM (M) 6630,88

Informacje ogólne

Niedawno przeprowadziliśmy kompleksowy przegląd prowadzonej w całej grupie Schroders działalności agenta transferowego („AT”). Na skutek tego podjęto decyzję, aby od dnia 1 lipca 2019 r. zlecić realizację zadań AT luksemburskiemu oddziałowi spółki HSBC France („HSBC”).

Dodatkowe informacje można znaleźć w Zawiadomieniu oraz w Często zadawanych pytaniach.

Pragniemy poinformować, że z dniem 27 czerwca 2018 r. nazwa Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ("SIM Lux") zmieniła się na Schroder Investment Management (Europe) S.A. ("SIM Europe").

Schroder ISF Global Gold

Efektywna dywersyfikacja portfela wykorzystująca potencjał wzrostu popytu na złoto

Dowiedz się więcej

Schroders Live

17STY 2018
11:00 am - 45 minut

Zawiadamiamy o wystąpieniu opóźnienia publikacji kart jednostek uczestnictwa funduszu.