Udostępnij

Alternatywne klasy aktywów

Schroders oferuje szeroki wachlarz inwestycyjnych rozwiązań alternatywnych, trafiający w potrzebę dywersyfikacji portfeli bardziej świadomych inwestorów. Uwzględniają one strategie skupione na surowcach oraz podejście absolute return do walut i obligacji na rynkach wschodzących.

Zapoznaj się z naszymi funduszami alternatywnymi