Udostępnij

Multi-asset

Materiał marketingowy

Zespół multi-asset1 w Schroders daje inwestorom unikalną szansę wykorzystania wiedzy ponad 90 profesjonalistów z branży inwestycyjnej na całym świecie i zdywersyfikowania inwestycji w ramach szerokiego spektrum aktywów, rynków oraz strategii. Zarządzający funduszami multi-asset w Schroders dążą do maksymalizacji dochodu przy optymalnym poziomie ryzyka, poprzez elastyczność w ramach zdywersyfikowanego portfela akcji globalnych, obligacji oraz instrumentów alternatywnych.

Zapoznaj się z naszymi funduszami Multi-Asset


1 Wiele klas aktywów